Maakaasuputken siirto vaikuttaa ulkoilureittiin

Malmin lentokentän alueella sijaitsevan maakaasuputken siirtoon liittyvät työt käynnistyivät tammikuun lopulla. Uusi linjaus on tulevalla puistoalueella pyöreän terminaalirakennuksen ja hangaarin pohjoispuolella. Helsingin kaupunki aloitti Malminkentän alueella kulkevan maakaasun runkoputken siirtoon liittyvät valmistelevat työt viime kesänä. Maakaasuputki siirretään pois tulevien katujen ja korttelialueiden kohdilta, jotta Nallenrinteen ja Lentoasemakortteleiden asuinalueet on mahdollista rakentaa. Putkella on oltava maakaasuasetuksen mukaisesti riittävä suojaetäisyys tuleviin ja nykyisiin rakennuksiin.
Uuden putkilinjan rakentaminen alkaa Tattariharjuntien suunnasta, ja työt etenevät kohti kenttäaluetta. Kenttäalueelle on varastoitu putkia tammikuun aikana, jotta rakentaminen pääsee sujuvasti käyntiin heti tammikuun lopussa. Töitä tehdään pääsääntöisesti kello 7–18 välisenä aikana ja niistä aiheutuu rakentamisen melua. Putkilinjan siirto vaikuttaa kenttäaluetta kiertävän ulkoilureitin käyttäjiin, sillä nykyinen reitti katkeaa osittain siirtotöiden aikana. Työalueet aidataan ja kiertotiet pyritään opastamaan maastossa mahdollisimman selkeästi.
Nykyinen maakaasuputkilinja on käytössä uuden putkilinjan valmistumiseen saakka. Tavoitteena on, että kaikki liitostyöt on tehty hyvissä ajoin ennen lämmityskauden alkua ja uusi linja saataisiin käyttöön syksyllä 2023. Vanha maakaasuputkilinja puretaan talonrakennus- ja katuhankkeiden yhteydessä. Putken linjan siirron lopuksi alue maisemoidaan entiselleen. Uusi putkilinja jää töiden valmistuttua maakaasuasetuksen turvallisuusvaatimusten mukaisesti puuttomaksi vyöhykkeeksi. Kaupunki jatkaa ajoyhteyden rakentamista Suurmetsäntien ja Malminkentän välillä kevään 2023 ajan. Pohjoinen ajoyhteys palvelee kenttäalueen väliaikaiskäyttöä, kuten rakentamislogistiikkaa ja tarvittaessa pelastuslaitosta. Ajoyhteyden rakentaa YIT, joka toimi urakoitsijana myös kaasuputken siirtoa valmistelevissa esirakennustöissä. Teija Loponen
Edellinen artikkeliUniversumin kaiut -dokumenttielokuva kertoo säveltäjä Kaija Saariahosta
Seuraava artikkeliTapanilassa mitataan puunpolton vaikutusta ilmanlaatuun