Terveysasemista kirjelmä kaupunginvaltuutetuille

Pihlajamäen terveysasemasta ei haluta luopua ja kulkea jatkossa Oulunkylään asti. Kuva Milja Parviainen
Maunulan, Oulunkylän, Pakilan, Paloheinä-Torpparinmäen, Pihlajamäen ja Pirkkolan kaupunginosayhdistykset ovat huolissaan suunnitelmista lopettaa alueiden lähiterveysasemat ja neuvolat sekä keskittää palvelut Oulunkylään rakennettavaan suureen terveys- ja hyvinvointikeskukseen ja perhekeskukseen. Yhdistykset ovat jo järjestäneet tapaamiset ja keskustelut sote-toimialan johtavien virkamiesten ja sote-lautakunnan kanssa sekä kolme asukastilaisuutta, joihin on kutsuttu myös kaupunginhallituksen poliittisten ryhmien edustajat. Näissä keskusteluissa ovat sekä asukkaat että valtuutetut ja sote-lautakunnan jäsenet pitäneet tärkeänä sitä, että tehdään arviot palvelutarpeista ja palvelujen saavutettavuudesta sekä kuullaan asukkaita ennen kuin edetään Oulunkylän suuren keskuksen suunnittelussa ja ennen kuin tehdään asemakaavaa, investointeja ja hankesuunnitelmaa koskevia ratkaisuja. Myöskään sote-lautakunnan 2014 palveluverkkostrategian yhteydessä edellyttämiä arvioita Kalasataman keskuksen kokemuksista ja lähipalveluista ei ole tehty.
Tästä huolimatta ensi vuoden talousarvioesityksen liitteenä olevassa investointisuunnitelmassa on edelleen Oulunkylän perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen uudishanke. Sen vuoksi yhdistykset päättivät lähestyä jälleen suoraan kaupunginvaltuutettuja anomuksella jättää sitoutumatta tähän hankkeeseen. Sote-toimialan suunnitelmien mukaan Oulunkylään on tarkoitus keskittää kaikki Maunulan, Paloheinän, Pihlajamäen ja Oulunkylän terveysasemien, hammashoitoloiden, neuvoloiden, fysioterapian sekä Suursuon virastotalon lapsiperheiden palvelut ja Suursuon sairaalan toimintaterapia. Kaavaillun jättikeskuksen alue ulottuisi Latokartanosta ja Pihlajamäestä Maunulaan ja Torpparinmäkeen. Alueella on nykyisin noin 90 000 asukasta ja sinne on tulossa kaavahankkeiden ja väestöennusteiden mukaan lisää ainakin 40 000 asukasta, yhteensä ainakin 130 000 asukasta. Asukasmäärältään aluetta voi verrata Jyväskylään, jossa on 10 terveysasemaa, ja Kuopioon, jossa on 8 terveysasemaa. Viestin lähettäneet kaupunginosayhdistykset esittävät, että Maunulan, Oulunkylän, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemien alueiden tarpeista ja erityispiirteistä tehdään lähipalveluihin perustuva kehittämishanke. TL
Edellinen artikkeliPuusto pyritään säilyttämään
Seuraava artikkeliTapanilan kalenteri toteutuu taas