Viikinrannan energiakortteliin tulossa uusi sähköasema

Energiakorttelin suunniteltua uudisrakentamista.

Viikinrantaan, Lahdenväylän eteläpuolella sijaitsevalle yhdyskuntateknisen huollon tontille suunnitellaan kaavamuutosta, jonka myötä alueelle on tulossa uusi huoltoa palveleva katuyhteys, kaapeliyhteys ja lisärakentamista. Asemakaavanmuutos koskee myös itäpuolella olevaa kallioaluetta.

Alueen pinta-ala on noin 5,38 ha ja uuden rakentamisen määrä on noin 21 000 k-m2. Uudisrakennusten massoittelu ja korkeus noudattaa nykyistä korttelin rakennuskantaa.

Uusi ajoyhteys johdetaan Hernepellontieltä ja nykyinen ajoyhteys Sahamyllyntien kautta muutetaan pyörätieksi. Kaavaratkaisu vähentää nykyisen asuinalueen läpi kulkevaa ajoneuvoliikennettä.

Uuden kadun alle sijoitetaan Fingridin 400 kilovoltin kaapeliyhteydet, jotka tuodaan Vantaan Länsisalmesta Viikinrantaan rakennettavaan sähköasemaan.

Kaavamuutosalueella sallitaan energiatuotantorakentaminen. Tontilla nykyisin jo toimivien ja uudisrakennuksiin toteutettavien konesalien lämmöntalteenoton potentiaali on huomattava. Konesalien jäähdytys ja hukkalämmön talteenotto järjestetään taloteknisin ratkaisuin, hukkalämpö siirretään Helen Oy:n kaukolämpöverkkoon.

Energiatuotantorakentamisen salliminen mahdollistaa alueelle esimerkiksi aurinkovoiman rakentamisen.

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa
jäähdytys-, sammutus- ja muita järjestelmiä palvelevia tiloja.
Tontti tulee aidata metalliaidalla, jonka korkeus on vähintään 2,4
metriä.

Nimistötoimikunta esittää uuden katuyhteyden nimeksi Sahamyllynrinne – Sågkvarnsbrinken. Nimi viittaa kosken alueella 1700-luvulla sijainneeseen vesisahaan eli sahamyllyyn.
Kaava-alueen eteläosaan muodostetaan virkistysalue yhdistämään nykyisiä puistoalueita ja erottamaan energiakortteli asuinkortteleista.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliJakomäen kutojilta pupuja palvelutaloon
Seuraava artikkeliKoululaisten iltapäivätoimintaan myönnettiin lisäavustuksia