Väestöhälyttimet kuntoon

Väestönhälyttimien ääni ei välttämättä liikennemelun vuoksi kuulu kaikkialle. Vaaratilanteista varoitetaan myös matkapuhelinten kautta sekä television ja radion avulla.

Väestöhälytinten koesoiton yhteydessä maaliskuun 7. päivä ilmeni Hätäkeskuslaitoksen ja väestöhälyttimien välisissä viestilaitteissa tekninen vika laitteiden asetuksissa. Korjaustyöt ovat olleet siitä lähtien käynnissä ja ne valmistuivat 4.4. tehtyy koesoittoon.

–Pelastuslaitoksen henkilökunta meni nyt huhtikuun koesoitossa kaikille hälyttimille kuuntelemaan ja kaikki hälyttivät eli toimivat. Vain muutamissa ääni soi lyhyehkön ajan ja ne huolletaan ennen seuraavaa koehälytystä. Eli kokeilu onnistui nyt hyvin, toteaa Varautumisen ja väestönsuojelun suunnitteluyksikön päällikkö Petri Parviainen.

Hän kertoo, että Helsingissä on kaikkiaan 37 hälytintä, joista toiminnassa on 35. Kahta hälytintä ei juuri nyt käytetä kattoremonttien vuoksi.

Puistolan alueelta toimitukseemme tuli maaliskuun koesoiton yhteydessä huomautuksia, ettei siellä hälyttimien ääntä kuulunut.

–Heikkoon kuuluvuuteen vaikuttaa Puistolan alueella se, että Puistola sijaitsee kahden väestöhälyttimen välisellä alueella. Toinen hälytin sijaitsee Heikinlaaksossa ja toinen Tapulikaupungin täyttömäellä, selventää Petri Parviainen heikon kuuluvuuden syitä.

Pelastuslaitoksella on parhaillaan käynnissä väestöhälyttiminen uusintatyö, jossa ensin uusitaan nykyisten hälyttimien ohjausjärjestelmä ja samanaikaisesti tehdään kartoitusta mahdollisista katvealueista ja liikennemelun vuoksi kuuluvuutta heikentävistä alueista. Lisäksi kartoitetaan kokonaan uudet kaupunginosat ulkohälytinjärjestelmän täydentämiseksi.

–Toki täytyy muistaa, että väestöhälyttimet ovat vain osa väestönvaroittamisen kokonaisuutta, johon kuuluvat kaikki eri mediatiet, joilla asukkaille välitetään tietoa vaaratilanteesta. Tähän sisältyy myös matkapuhelimia hyödyntävä 112 sovellus, muistuttaa väestönsuojelusuunnittelija Jari Markkanen.

TL

Edellinen artikkeliTulevaa kohden
Seuraava artikkeliTouhulan lapset haluttaisiin samaan hoitopaikkaan Puistolassa