Pihlajamäen ostoskeskuksen suunnitelmat esittelyssä

Havainnekuva viitesuunnitelmasta. Kuva Huttunen-Lipasti Arkkitehdit.

Kaupunki julkistaa kuun lopussa uuden Pihlajamäen ostoskeskuksen tienoon osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka korvaa aiemman
elokuussa 2014 päivätyn suunnitelman.  Uudessa versiossa on suunnittelualueen rajausta muutettu ja myös hankkeen sisältö on muuttunut uusien toimijoiden myötä.

Asemakaavan muutos koskee nykyistä liiketonttia ja kahta pysä-
köintitonttia, joista toinen on rakentamaton. Suunnittelualueeseen
kuuluu myös Pihlajamäentien, Meripihkatien ja Moreenitien katu-
alueita sekä yleistä pysäköintialuetta.

Pihlajamäen ostoskeskuksen eteläisempi osa korvataan uudella
myymälärakennuksella. Vanha rakennus on jo purettu pois ja tuleva uusi rakennus voidaan rakentaa alueen nykyisen asemakaavan perusteella.

Pihlajamäentien puoleiselle suunnittelualueen osalle on suunnitteilla kaksi uutta asuinkerrostaloa. Pysäköinti on tarkoitus sijoittaa laajennettavaan pysäköintikellariin ja Moreenitien varressa oleville pysäköintitonteille.

Liikerakennuksen osalta asemakaava on tarkoitus päivittää nykykäytäntöjä vastaavaksi. Katualueiden osalta tarkistetaan muun muassa jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien toimivuus.

Helsingin kaupunki ja yksityinen taho omistavat maan ja kaavoitus
on tullut vireille tontin omistajan ja kaupungin yhteisestä hakemuksesta.


Uudet asuinrakennukset täydentävät ostoskeskuksen aluetta.

Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Pihlajamäen lähiö kuuluu Museoviraston RKY 2009 –kohdeluetteloon.

Hankkeen kaavoitusprosessia on lyhennetty siten, että kaavaehdotus viedään kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn vasta julkisen nähtävilläolon jälkeen.

Hankkeen suunnitelmat ovat esillä 31.1-18.2.Muistutuksia kaupungin kirjaamoon voi asiasta lähettää 18.2. saakka.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliEdellisen OmaStadin hankkeista lähes kaikki valmiita
Seuraava artikkeliKaupungin suunnitelmiin vastattiin: Puistolan omakotialuetta ei tule pilata