Edellisen OmaStadin hankkeista lähes kaikki valmiita

Pukinmäen asemanseutua piristettiin värikkäin kukkalaatikoin ja istutuksin. Kuva Teija Loponen.

Helsingin kaupunki on luvannut toteuttaa kaupunkilaisten OmaStadi -äänestyksissä läpi menneet ehdotukset. Edellisen äänestyskierroksen hankkeiden toteutusta on osin viivästyttänyt korona. Viime syksynä äänestettyjen hankkeiden suunnittelu käynnistyy pian.

Uusien OmaStadi-hankkeiden toteutus käynnistetään mahdollisimman pian. Asukkaille tarjotaan jälleen mahdollisuus osallistua toteutettavien hankkeiden suunnitteluun ja vuorovaikutukseen monin eri tavoin. Jos koronarajoitukset jatkuvat, suunnittelua tehdään verkossa.

Syksyllä 2021 äänestettyjen hankkeiden toteutusta voi suunnittelun käynnistyttyä myös seurata omastadi.hel.fi-sivustolla keväästä 2022 alkaen. Sivustolla tullaan esimerkiksi kertomaan, miten hanke aiotaan toteuttaa ja millaisella aikataululla.

Vuonna 2019 äänestettyjen hankkeiden toteutusta on voinut seurata omastadi-sivustolla, jossa on kerrottu mitkä vaiheet on jo toteutettu.

Koillisen omia hankkeita ensimmäisessä OmaStadi-äänestyksessä päätyi toteutettavaksi kuusi, koko kaupungissa toteutukseen pääsi yhteensä 44 hanketta.

Koillisen omista hankkeista on kokonaan toteutunut Liikuntaa ja hyvinvointia tukevia palveluita ikäihmisille Koillis-Helsinkiin – Lähelle kotia. Tämänkin hankkeen aloitus viivästyi ja alkuun toimintaa piti pyörittää koronan vuoksi etänä, mutta myös lähiliikuntaa onnistuttiin järjestämään ikäihmisille Pihlajamäessä, Puistolassa ja Pukinmäessä. Alkuperäistä suunnitelmaa ei pystytty koronan vuoksi toteuttamaan, mutta hankkeen katsottiin silti toteutuneen niin hyvin kuin mahdollista.

100 -prosenttisesti toteutui myös Edes onkilaitureita -ehdotus, jossa Vantaan- ja Keravanjoen varrelle rakennettiin kolme onkilaituria, sijainteina Suutarila, Pukinmäki ja Tapaninvainio.

3D-tulostimien hankinta alueen kirjastoihin on toteutunut 90-prosenttisesti. Tulostimet hankittiin Malmin, Pukinmäen, Viikin, Puistolan ja Jakomäen kirjastoihin.

Pukinmäen aseman sisäänkäynnin ehostamisen toteutumisen prosenttiluku on OmaStadi-sivustolla 80. Pukinmäen juna-aseman ympäristöä elävöitetään tuomalla alikulkutunnelin ulkopuoleiselle pienelle aukiolle pyöräteline, pyöreitä isoja kukkaistutuksia sekä istumaryhmä. Toimenpiteillä on tarkoitus poistaa keskeneräisyyden tuntua, nuhruisuutta sekä parantaa alueen turvallisuutta.

Pihlajamäen nuorisopuiston kehittäminen on toteutunut kokonaan. Aluetta ja sen ympäristöä korjattiin ja parannettiin, sinne rakennettiin pumptrack-rata, tuotiin ulkokuntoiluvälineet ja parannettiin ulkopuutarhaa.

Sointula eli iltakäyttöönkin avattava moderni soittotila Pukinmäenkaaren peruskoulussa on OmaStadi-sivuston mukaan 80 -prosenttisesti valmis. Hankkeessa remontoitiin luokkatila, kalustettiin se uudelleen, sekä lisättiin luokan varustelua ja luotiin uusia mahdollisuuksia äänitykseen.

-Käytännössä tila on aivan valmis ja sitä koululaiset jo käyttävätkin opettajiensa johdolla. Muutama soitin kuitenkin puuttuu vielä varustelusta. Lisäksi tilaa ei ole voitu koronan vuoksi avata suunniteltuun iltakäyttöön. Iltakäyttöhän on nyt kielletty. Ja ennen kuin siihen voidaan lähteä, tulee tilan iltakäyttäjille järjestää käyttöönottokoulutus, jotta kaikkia laitteita osattaisiin käyttää oikein ja turvallisesti. Ideanahan on, että alueen alueen asukkaat ja nuoret sekä heidän bändinsä voisivat hyödyntää Sointulaa, kertoo Pukinmäenkaaren peruskoulun rehtori Leena Hiillos.

Lisäksi kaupungin yhteisiä hankkeita olivat muun muassa Koulujen käsityöluokat harrastuskäyttöön, jossa Hietakummun ala-asteen teknisen työn luokka avautui asukkaiden iltakäyttöön OmaStadi-verstaaksi lukuvuonna 2020-2021.

Puita lisää Helsinkiin -hanke on edennyt puoliväliin, siinä pilottina oli Koillinen, jossa koivuja istutettiin satamäärin Tapaninkyläntien varteen.

Ohjattua liikuntaa iäkkäille ja muille asukkaille lähellä kotia -projektin keskeisenä toimenpiteenä oli järjestää ikäihmisten toiveista lähtöisin olevaa liikuntaa lähellä kotia. Toiminta aloitettiin Ikäinstituutin Yhdessä Kotikulmilla -kerhoista. Koronarajoitusten lievennyttyä touko-kesäkuussa 2021 toimintaa laajennettiin Yhdessä Kotikulmilla –kerhoihin Siltamäen, Suutarilan sekä Tapanilan alueille.

Teija Loponen