Puolustustahtoa

Puolustus on Wikipedian mukaan yleisesti suojautumista vastustajan tai kilpailijan aktiiviselta toimelta, hyökkäykseltä. Parhaillaan saamme kuulla uutisista, kuinka Euroopassa useampikin maa on nostanut sotilaallista puolustusvalmiuttaan. Tuon kaltaisia uutisia, eikä etenkään niiden taustalta löytyviä uhkia, haluaisi kukaan kuulla. Puolustaminen liittyy moneen muuhun paljon arkisempaankin asiaan kuin sotiin ja niiden uhkiin. Puolustaminen voi koskea myös aivan yksittäisiä ihmisiä tai asioita. Esimerkiksi koulu- ja työmaailmassa pyritään yhteisölliseen toimintaan sen eteen, että kukaan yhteisöstä ei joutuisi kiusatuksi. Häiriköinnin kohteeksi joutuvaa kehotetaan puolustamaan ja tiedottamaan asiasta eteenpäin.

Nimby-ilmiöstä, joka muodostuu englanninkielisistä sanoista Not in my back yard, eli suomennettuna Ei minun takapihalleni, on tullut tuttua monissa Koillisenkin kaupunginosissa. Puolustukseen on ryhdytty, kun samalle alueelle on pyritty sijoittamaan useita vaikkapa päihdeongelmaisten tai mielenterveyskuntoutujien asuntoloita. Yksi asuntola voidaan hyväksyä, mutta ei useita. Ja luonnollisesti vastustus kasvaa, jos hankkeen koetaan uhkaavan asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Sama ilmiö näkyy purkamisten suhteen, vanhojen rakennusten puolustamisena. Historiallisesti arvokkaiksi koettuja rakennuksia ei haluttaisi purettavan uuden alta. Näin on esimerkiksi Tapanilassa.

Koti on monelle se arvokkain omaisuus ja sen arvosta halutaan pitää kiinni.

Rakentamishankkeet ovat muutenkin usein sellaisia, jotka nostavat asukkaat barrikadeille. Helsingissä ikänsä asuneiden on vaikea käsittää, miksi kaupungin pitäisi jatkuvasti kasvaa ja ottaa uutta väkeä vastaan. Kerrostalojen rakentaminen kyllä sinänsä hyväksytään, kunhan ne rakennetaan alueille, jossa kerrostaloja on jo ennestäänkin. Silloin asuinympäristön muutos ei ole niin merkittävä. Mutta kun kerrostaloja halutaan omakotitaloalueiden keskelle, noustaan joukolla puolustamaan omaa viihtyisää ympäristöä. Koti on monelle se arvokkain omaisuus ja sen arvosta halutaan pitää kiinni.