Pulassa olevia lemmikkejä autetaan yhä

Pelastuslaitoksen tarjoama eläimiin liittyvä puhelinneuvonta päättyy keväällä, pulassa olevia eläimiä autetaan silti yhä.

Eläinpelastus keskittyy lakisääteisiin tehtäviin

Helsingin kaupungin pelastuslaitos siirtyy eläinpelastustehtävien osalta valtakunnalliseen toimintamalliin huhtikuusta 2022 lähtien.

Jatkossa eläinpelastusyksikön toiminnassa painottuu lakisääteisten tehtävien hoitaminen. Käytännössä muutos tarkoittaa, että huhtikuusta lähtien eläinpelastusyksikkö hälytetään tehtäville hätäkeskuksen tekemän riskinarvion perusteella.

Muutos tarkoittaa myös sitä, että pelastuslaitoksen aiemmin tarjoama eläimiin liittyvä puhelinneuvonta päättyy.

Pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikkö tulee muutoksista huolimatta jatkossakin auttamaan pulaan joutuneita lemmikki- ja tuotantoeläimiä Helsingin alueella.

Luonnonvaraisten eläinten suhteen eläinpelastusyksikkö hoitaa tulevaisuudessa tilanteet, joissa eläin aiheuttaa ihmisille vaaraa tai suurta haittaa. Eläinpelastusyksikkö ei enää hae yksittäisiä luonnonvaraisia eläimiä, elleivät edellä mainitut kriteerit täyty.

Muutoksen taustalla on Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen tahto kehittää eläinpelastusyksikön toimintaa. Puhelinpalvelusta vapautuva aika käytetään eläinpelastustoiminnan ja -osaamisen kehittämiseen. Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen tavoitteena on, että tulevaisuudessakin eläinpelastusyksikön auttamille eläimille tarjotaan parasta mahdollista hoitoa.

Korkeasaaren eläintarhan ylläpitämän Villieläinsairaalan toiminta jatkuu entisellään eli siellä hoidetaan jatkossakin hoitoon tuotuja luonnonvaraisia eläimiä.

TL