Käpylästä Koillisen läpi Vantaalle

Moni pyöräilee vain osan työmatkasta ja jättää pyörän pyöräparkkiin jatkaen matkaa junalla. Kuva Teija Loponen

Helsinki laatii parhaillaan yleissuunnitelmaa pyöräliikenteen pääreitille junaradan varteen Käpylän ja Vantaan rajan välille. Reitillä on matkaa yhteensä noin 9 kilometrinä.

Helsingin suunnitelmissa on rakentaa koko kaupungin kattava laadukkaiden pyöräteiden, eli baanojen verkko. Baanat yhdistävät suurimmat asuinalueet keskustaan ja muihin työpaikkakeskittymiin. Ne mahdollistavat myös nopean, suoran ja tasavauhtisen pyöräliikenteen.

Tulevaa pyöräilyn pääreittiä kutsutaan Pohjoisbaanaksi ja yleissuunnitelmassa määritetään sen linjaus, suunnitteluratkaisut ja arvioidaan toteutuskustannukset. 

Tavoitteena on sujuva ja laadukas pyöräliikenteen pääyhteys, johon toivotaan myös kaupunkilaisilta mielipiteitä karttakyselyn avulla muun muassa eri reittivaihtoehdoista.

Pohjoisbaana tulee kulkemaan junaradan itäpuolella Käpylän ja Vantaan rajan välillä yhdistäen Oulunkylän, Pukinmäen, Malmin, Tapanilan ja Puistolan. Osuutta Käpylästä keskustaan suunnitellaan erikseen.  

Parhaillaan laadittavassa yleissuunnitelmassa muodostetaan lähtökohdat tarkemmalle suunnittelulle.  

Linjaus myötäilee junarataa, mutta reittivaihtoehtoja on useampia. 

Yleissuunnitelmassa tarkastellaan eri reittivaihtoehtoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia eri näkökulmista. Vaihtoehtoisia linjauksia on useampia esimerkiksi Vantaanjoen ja Pukinmäen välisellä osuudella sekä Tapanilan kohdalla. Tarkastelujen perusteella valitaan Pohjoisbaanan lopullinen reittilinjaus.    

Ala-Malmilla baanalle on varaus leikkipuiston laidassa, jota on jonkin verran asukkaiden keskuudessa kritisoitu. Hyvä suunnittelu voi kuitenkin poistaa turvallisuushuolet. Samoin Tapanilassa ollaan kiinnostuneita baanan reitistä, aivan radan varteen sen katsotaan sopivan. Puistolassa on jo nyt ongelmia Suuntimopuiston kouluun kulkevien lasten turvallisuuden suhteen pyöräilijöiden kulkiessa kovaa vauhtia samoja väyliä kuin lapset. Baana voisi siellä poistaa näitä ongelmia hyvin suunniteltuna ja toteutettuna.

Pohjoisbaanan eri osuuksilla tarkastellaan myös erilaisia suunnitteluratkaisuja kuten kaksisuuntaista pyörätietä, yksisuuntaisia pyöräteitä kadun molemmin puolin sekä pyöräkatua. 

Lisäksi hankkeessa tutkitaan uusien siltojen tarvetta muun muassa Vantaanjoen ja Kehä I:n kohdalla.  

Pohjoisbaanan reittivaihtoehdoista ja alustavista suunnitelmista voi kertoa mielipiteensä karttakyselyssä, johon voi vastata 19.12. asti.

Pohjoisbaanan suunnitteluun liittyen järjestetään myös yhteissuunnittelutilaisuus virtuaalisesti 15.12. klo 17–19. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua etukäteen kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi suunnitelman etenemisestä kerrotaan Uutta Koillis-Helsinkiä -tapahtumassa ensi helmikuussa. 

Pohjoisbaanan suunnittelu on alkuvaiheessa ja yleissuunnitelman on määrä valmistua keväällä 2022. Pohjoisbaanan rakentaminen voi alkaa osissa toteutussuunnittelun jälkeen vuodesta 2023 alkaen. Koko yhteyden valmistumisaikataulu varmentuu vasta tarkemmassa suunnittelussa.   

Teija Loponen

Edellinen artikkeliToimijoita tarvitaan
Seuraava artikkeliPukinmäessä kaavamuutoksia