Pukinmäki-seuralta kannanotto: Rakentaminen ei saa pilata asumisviihtyvyyttä  

Entisen 1-kerroksisen Pukinmäen seurakuntakodin paikalle suunniteltiin alkuun 10-kerroksista taloa. Nyt kerrosluku on laskenut kuuteen. Kuva Teija Loponen

Pukinmäen kaupunginosayhdistys toteaa muistutuksessaan kaupungille, että seurassa ymmärretään täydennysrakentamisen tarve, mutta se pitää toteuttaa kunnioittaen kaupunginosan yleistä, arkkitehtien suunnittelutyön henkeä ja turvaten asuinympäristön ilme ja viihtyisyys.

-Halusimme jo aiemmalla mielipiteellä torjua ylimitoitettujen ehdotusten toteutuksen. Iloksemme huomaamme, että asemakaavaehdotuksessa on nyt muutamissa kohdissa palattu kortteleissa vallitsevaan kerroskorkeuteen. Silti liian korkeaa rakentamista suunnitellaan yhä.

Säterinportti 3 – Säterintie 7-9, entisen seurakuntakodin paikalle kaavailtua 10-kerroksista rakennusmassaa seura piti ehdottomasti aivan liian suurena, jopa uhkaavan kokoisena avaran puistoalueen viereen. Nyt korkeutta on madallettu kuuteen kerrokseen, mikä sopisi jo paremmin yhteen lähitalojen ilmeen kanssa, arkkitehtien aikoinaan suunnitteleman Pukinmäen ydinkorttelien idean mukaisesti.

-Kulmaukseen sijoittuvana viisi- tai nelikerroksinen rakennus niveltäisi korttelin vieläkin paremmin puistoalueeseen ja varjostaisi vähemmän, muistutuksessa todetaan.

Pysäköintirakennuksen laajentamista seura pitää kehittämisen arvoisena.

Säterintien varteen suunniteltu rakennus on pysynyt ehdotuksessa viisikerroksisena. Seura toistaa mielipiteensä, ettei liene äärimmäistä tarvetta sijoittaa uutta, korkeintaan viisikerroksista rakennusta olemassa olevien rakennusten hyvin ahtaaseen väliin.

-Se veisi suurkorttelin asukkailta harjanteelta ainoan pikkuisen, jäljellä olevan virkistysalueen, vihreän henkireiän oleskelumahdollisuuksineen. Ja Madetojankuja 1:n pysäköintialueen kohdalle suunniteltu 8-kerroksinen rakennus olisi kuin torahammas, kauas erottuva roso, seura kuvailee haluten pitää räystäskorkeuden naapurien kanssa samana. Lisäksi seura pohtii pysäköintialueen poistumisesta aiheutuvia vaikutuksia autoilijoille.

-Karhusuontie 12 rivitaloalueelle suunniteltua kerrostaloa on kaavassa madallettu nyt neljään kerrokseen. Sekin vaikuttaa lähiympäristöä ajatellen liialliselta. Vertailu kuusiseinämän takana olevaan yksittäiseen, vuodelta 1958 olevaan pienkerrostaloon ei ole realistinen perustelemaan yhdestä nelinkertaiseksi kasvatettavaa kerrosmäärää. Kaikki viereiset rivitalot Säveltieltä pohjoiseen ovat kaksikerroksisia. Katuhan aikoinaan todettiin Pukinmäen ydinalueella kerros- ja rivitalojen väliseksi rajaksi, Pukinmäki-seura muistuttaa.

Teija Loponen