Museovirastolta vahva lausunto Malmin lentoasemasta

vanha hangaari
Hangaarin suuret liukuovet ovat aikansa taidonnäyte. KUVA TEIJA LOPONEN

Kaadettujen puiden tilalle on istutettava uudet ja ilmailualueen lisäksi vanha paloasema on säilytettävä ulkoasultaan ja rakenteiltaan yksityiskohtia myöten.

Malmin lentoaseman ystävät ry esitti lokakuussa 2015, että Uudenmaan ELY-keskus ryhtyisi toimenpiteisiin Malmin lentoasemakokonaisuuden suojelemiseksi rakennuksineen ja lentokenttäalueineen rakennusperinnön suojelemiseksi. Koko alueen rakennuksineen omistaa Helsingin kaupunki.

Museovirasto puoltaa vahvasti Malmin lentoaseman suojelua perustuen lakiin rakennusperinnön suojelemisesta ja on lähettänyt asiasta lausunnon ELY-keskukselle.

Museovirasto toteaa, että Malmin lentoasema on paitsi valtakunnallisesti, myös kansainvälisesti merkittävä kohde. Lentoaseman vaikuttavuus perustuu sen korkeatasoiseen, eurooppalaiseen yhteyteen asettuvaan ilmailuarkkitehtuuriin, jossa keskeiset rakennukset ja rakenteet ovat säilyneet alkuperäistä vastaavassa asussaan ja myös alkuperäisessä käytössä.
Museovirasto korostaa, että alkuperäisyyden keskeisin tekijä on ilmailukäytön jatkuminen alkuperäisen tilanteen hyvin säilyttäneessä kokonaisympäristössä. Tätä on myös korostettu kenttää koskevissa kansainvälisissä arvioissa.

Museovirasto esittää, että kenttäalueella on säilytettävä sen avoin maisematila rakentamattomana. Samoin on säilytettävä kiitotiet, rullaustiet ja asemataso.

Suojelulla on turvattava kenttäalueen ja kahden keskeisen perustamisvaiheen rakennuksen hoito, niiden ominaispiirteet huomioiva korjaaminen sekä kentälle ja rakennuksiin sopiva käyttö.

Määräysten on mahdollistettava lentoaseman, myös varsinaisen kenttäalueen käytettävyyden ja kehittämisen kannalta tarpeellinen, ilmailun jatkumisen mahdollistava harkintavara suojeltavaa kokonaisuutta vaarantamatta. Ilmailukäyttöön ja kentän turvallisuuteen perustuvat muutokset teknisissä järjestelmissä ja pinnoitteissa ovat mahdollisia.

Museovirasto listaa, että terminaalirakennuksessa suojelun on turvattava rakennukseen sopivien käyttöjen jatkuminen ja rakennuksen nykyasun säilyminen kiinteä sisustuksen yksityiskohtiin asti.

Terminaalirakennuksessa erityistä huomiota vaatii rakennuksen keskushallin säilyttäminen lattia, seinä- ja kattoratkaisuineen, pintoineen ja yksityiskohtineen. Toisen kerroksen ravintolatila on säilytettävä, samoin kaikki porrashuoneet. Suljettu toinen ravintolaporras on mahdollista palauttaa.

Terminaalin siipirakennuksissa on säilytettävä sivukäytäväratkaisu sekä säilyneet alkuperäiset ovet ja ikkunat. Terminaalin pihalla on säilytettävä vesiallas istutuksineen sekä puurivistö pysäköintialueen rajaajana, mikä tarkoittaa, että elokuussa kaadetut puut on korvattava uusilla.

Hangaarissa on turvattava rakennuksen ulkoarkkitehtuuri yksityiskohtineen, erityisesti hallin liukuovet ja ikkunat teknisine ratkaisuineen. Myös koko rakennusrunko ja sisäkaton alkuperäinen levytys ja hallin betonilattia on säilytettävä. Hangaarin sisätiloissa olevat alkuperäiset teräs -ja puurakenteiset ovet yksityiskohtineen, sekä lattia- ja seinälaatoitukset ovat nekin suojelutarpeen piirissä. Hallin vuonna 1943 suunniteltu tarkkailuhuone on olennainen osa tilakokemusta, samoin alkuperäisinä säilyneet varoituskyltit ja muut yksityiskohdat. Hangaarin toimistosiivessä on suojeltava porrashuone ala-auloineen ja sisäänkäynteineen sekä sivukäytävä säilyneine ovineen.

Myös hangaarin vieressä sijaitseva autotalli ja aiempi paloasema on säilytettävä ulkoasultaan ja rakenteiltaan yksityiskohtia myöten.

Puheenjohtaja Timo Hyvönen Malmin lentoaseman ystävät ry:stä on kiitollinen Museoviraston lausunnosta. Hän on asiaan liittyvästä politiikasta huolimatta toiveikas käsittelyn etenemisen suhteen.
-Edellytämme alueen suojelua ilmailukäyttö säilyttäen. Toivomme ja luotamme, että ELY-keskus arvioi suojeluesityksen lainmukaisesti ja objektiivisen analyyttisesti.
ELY-keskus on lähettänyt asiasta lausuntopyynnöt myös osalle asianosaisista, joita lain mukaan ovat alueen kiinteistöjen omistajat, haltijat ja naapurit.

Lausunnot tulee antaa lokakuun loppuun mennessä, jonka jälkeen ELY-keskus tekee esityksensä. Se menee aikanaan vahvistettavaksi ympäristöministeriöön ja mahdollisesti edelleen hallinto-oikeuteen, mikäli päätöksestä valitetaan.
Alueelle on asetettu vaarantamiskielto suojeluesityksen käsittelyn ajaksi.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliKoulukatselmus Puistolassa poiki yleisötilaisuuden
Seuraava artikkeliHelsingin investointisuunnitelmassa Malmin sairaalakin laajenee