Maksuton oppimateriaali sai kiitosta

Helsingin Uudella yhteiskoulun lukiossa viime lukuvuonna aloittaneet pääsivät kaupungin lukiolaisten tapaan nauttimaan maksuttomasta oppimateriaalista ja HSL:n matkalipuista. Kuva Teija Loponen

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2019 talousarviossa kohdentaa 2 miljoonaa euroa toisen asteen maksuttomuuden kokeiluun. Nyt kokeilun loppuraportti on julkistettu.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käytti määrärahan lukuvuonna 2019 aloittaville ensimmäisen vuoden opiskelijoille lainattavaan oppimateriaaliin, HSL:n Helsingin sisäiseen matkakorttiin sekä kulttuurikäynteihin.

Kokeilu lisäsi digitaalisten oppimateriaalien käyttöä kaupungin lukioissa. Helsingin kaupungin toisen asteen maksuttomuuden kokeilussa peräti 82 % hankitusta oppimateriaalista oli digitaalista.

HSL:n matkalippuja luovutettiin kokeilun aikana 5 532 opiskelijalle eli noin 90 % kokeilun piirissä kuuluneista otti edun käyttöönsä.

Kulttuurikäynneissä toteutettiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa Pääsy sallittu -kampanja, joka kokosi yhteen runsaasti erilaisia tapahtumia. Tavoitteena oli tarjota oppilaitoksille kattaus joustavan ilmoittautumismenettelyn kulttuuritapahtumia.

Pääsy sallittu -kampanjan tapahtumiin tuli 828 ilmoittautumista. Kampanjan täyttöaste oli hieman yli 20 %. Muita kulttuurikäyntejä tehtiin vaihtelevasti. Osa oppilaitoksista käytti budjettinsa täysimääräisesti, osassa taas käyntejä ei tehty juuri yhtään.

Kyselyn perusteella maksuttomuuden kokeilu vaikutti opiskelupaikan valintaan tulkinnasta riippuen noin 23–39 %:lla lukioiden aloittaneista opiskelijoista.

Lukiolaiset kokivat maksuttoman oppimateriaalin selvästi tärkeimmäksi keinoksi madaltaa toisen asteen opintojen kustannuksia. Jos he olisivat itse saaneet valita oppimateriaalin, niukka enemmistö olisi valinnut painetun materiaalin digitaalisen sijaan.

Kyselyyn vastanneista suomenkielisten lukioiden opiskelijoista 95 %, ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoista 90 % ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoista 78 % otti käyttönsä ilmaisen matkalipun. Jos kausilippu olisi pitänyt maksaa itse, sen olisi jättänyt hankkimatta 18 % suomenkielisten lukioiden vastaajista, 10 % ruotsinkielisten lukioiden vastaajista ja 33 % Stadin ammatti- ja aikuisopiston vastaajista. Kyselyyn vastanneista o88–97 % piti matkalippua melko tai erittäin tärkeänä opintojen kannalta ja 66–83 % melko tai erittäin tärkeänä vapaa-ajan kannalta.

Opiskelijoista 74–94 % koki mielekkääksi sen, että opiskeluun sisällytetään kulttuurikäyntejä.

Opetushenkilökunta koki oppimateriaalihankintojen aikataulun riittäväksi, mutta täydentävien tilausten tekeminen liian jäykäksi. Kiitosta keräsi se, että kokeilun ansiosta kaikilla uusilla opiskelijoilla oli kirjat valmiina jo ensimmäisestä oppitunnista alkaen.

Kokeilun ansiosta Helsingin kaupunki on aiempaa huomattavasti valmiimpi oppivelvollisuuteen kaavailtuihin muutoksiin, vaikka uudistukseen vielä liittyykin isoja kysymyksiä.

Kaupungin tuki koski vain kaupungin omia lukioita, mutta tasapuolisuuden vuoksi myös moni yksityinen koulu otti vastaavanlaisen kokeilutuen käyttöön. Näin teki muun muassa Helsingin Uusi yhteiskoulu Pihlajamäessä.

Teija Loponen

Edellinen artikkeli1955 vietettiin vappua, pelattiin koronaa ja juhlittiin
Seuraava artikkeliOnnea äidit!