Yritysyhdistys huolestui Tattarisuolla Longinojasta

Uudelle yritykselle on vuokrattu alle parin sadan neliömetrin toimitilat yhdestä tontin halleista. Hallissa ei ole lattiakaivoja. Sosiaalitilat on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Asfalttipihalla ei ole hulevesikaivoja. Kuva Pirjo Pihlajamaa

Joensuulainen Tylite International Oy perustaa autopurkamon Tattarisuon teollisuusalueelle. Yhtiö on hakenut Helsingin kaupungilta ympäristölupaa lokakuussa ja sai luvan viime viikolla. Hakemuksesta mielipiteensä jättänyt Malminseudun Yrittäjäyhdistys on pyytänyt, ettei lupaa myönnettäisi hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Alueen yrityksiä edustava yhdistys pitää toimipaikkaa liikenteellisesti toimintaan sopimattomana ja tontin ulkotiloja varastointi- ja kuormaustoimintaan riittämättöminä. Mielipiteessään yhdistys katsoo, että hallissa pitäisi olla öljynerotuskaivo. Yhdistys painottaa, että kadun toisella puolella on Longinojaan johtava oja.

Autopurkamon toimipaikka on osoitteessa Tuulilasintie 31 D, joka on Tattarisuon teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen pohjoisosassa. Tontti rajautuu Autotallintiehen. Sen toisella puolella on Tattarisuon pohjoispellot, niitty- ja ojanvarsialue sekä Autotallintienoja, joka laskee suoraan Longinojan taimenpuroon. Länsi- ja luoteispuolella kaavoitetaan Malmin lentokenttää.

Naapurista löytyy ennestään autovarikkoa, autokorjaamoja, kuljetusliikkeitä, autopesulaa ja myös autopurkamoja ja muuta yritystoimintaa sekä harrastetiloja. Viereiseen Alppikylän asutukseen on alle 400 metriä ja samalla suunnalla on lähin pohjavesialue.

Tylite International Oy on vastannut yrittäjäyhdistykselle, että viemäröimättömästä hallista ei voi aiheutua päästöjä viemäriin. Lisäksi kaikki kuormaus tapahtuu tontilla, autojen runkoja varastoidaan tontilla 0-3 päivää ja runkoja toimitetaan tarvittaessa päivittäin murskaamolle. Irrotetut varaosat myydään välittömästi eteenpäin.

Kaupunki on tarkastanut kohteen yhdessä tulevan toimijan kanssa ensimmäisen kerran huhtikuussa 2019. Kohteesta on pidetty useampi neuvottelu.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti torstaina myöntää yritykselle ympäristöluvan. Luvassa todetaan, että purettavista ajoneuvoista saattaa vuotaa nesteitä. Niitä ehkäistään pyrkimällä kuivaamaan autot heti kun ne on tuotu paikalle. Nesteet imeytetään sahanpuruihin ja imeytysmattoihin. Muita päästöjä ei ilmoituksen mukaan tule.

Luvan mukaan Tylite International Oy saa vastaanottaa, varastoida ja käsitellä enintään 500 romuajoneuvoja vuodessa. Yritys on itse ilmoittanut, että romuakkuvaraston koko on kerralla tuhat kiloa, purkua odottavia autoja on kerralla enintään kymmenen ja purettuja autoja on konteissa kerralla korkeintaan kymmenen.

Yritykselle on annettu kaikkiaan 27 ohjetta, joiden mukaan tontilla tulee toimia. Ympäristölupa on vielä valituskelpoinen. Tylite International on maksanut vakuuden, että saa aloittaa yritystoiminnan jo ennen luvan lainvoimaisuutta.

Yritys ilmoittaa harjoittavansa autopurkamotoiminnan lisäksi varaosien myyntiä sekä kotimaahan että ulkomaille. Yritys myös korjaa autoja ja myy käytettyjä autoja.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliVanhemmat tyrmistyivät Himmelin kalustussuunnitelmista
Seuraava artikkeliPekka Lintumäen kauppiasura tuli täyteen