Työvoima- ja koulutustarpeet ennakoitava

helmi
Helmi Liiketalousopistoon kuten moneen muuhunkin oppilaitokseen olisi huomattavasti enemmän tulijoita kuin aloituspaikkoja on tarjolla. Kuva Niilo Kotkaslahti

Malmilla sijaitsevan Helmi Liiketalousopiston rehtori Juha Ojajärvi toimii PKS Ennakoinnin ohjausryhmän puheenjohtajana. Ohjausryhmän selvityksen mukaan pääkaupunkiseudulla tarvitaan vahvaa panostusta nuorten, aikuisten ja maahanmuuttajien koulutukseen.

-Työvoimatarpeiden saavuttamiseksi, työelämän kehittämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorten, nuorten aikuisten ja maahanmuuttajien saaminen koulutukseen on keskeinen tavoite.
Koulutuspaikat voidaan turvata vain riittävällä aloituspaikkojen määrällä, Juha Ojajärvi toteaa.

Hän toteaa, että laskevia aloja ei juuri ole, vaan lähes kaikilla aloilla on tarvetta lisätä koulutusta. Juuri nyt akuutein tarve saada koulutuspaikkoja lisää liittyy maahanmuuttajiin, heidät tulisi saada koulutuksen kautta mukaan työelämään.

Rehtori Juha Ojajärvi pitää opiskelua tärkeänä välineenä myös syrjäytymisen ehkäisemisessä.
Rehtori Juha Ojajärvi pitää opiskelua tärkeänä välineenä myös syrjäytymisen ehkäisemisessä. KUVA TEIJA LOPONEN

-Tarvetta aloituspaikkojen lisäämiselle on muutenkin, esimerkiksi meidän oppilaitokseemme kohdistuu suurempaa kysyntää kuin oppilaspaikkoja on tarjolla. Kaikki oppilaamme ovat työllistyneet heti ja työmarkkinoilla on paikkoja avoinna esimerkiksi matkailun ja taloushallinnon ammattilaisille, Ojajärvi lisää.

-Pääkaupunkiseutu toimii koko Suomen kasvun veturina. Pääkaupunkiseudun riittävillä koulutuspaikoilla sekä vetovoimaisella ja työelämälähtöisellä koulutuksella tuetaan koko Suomen menestystä, muistuttaa Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko.
Pääkaupunkiseudulle syntyy maltillistenkin arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä 85 000 uutta työpaikkaa ja 255 000 poistuman kautta avautuvaa työpaikkaa.
-Pääkaupunkiseudun nuorille tulee taata muuhun Suomeen verrattuna yhtäläiset mahdollisuudet koulutuspaikkaan. Tämä tulee huomioida aloituspaikkoja jaettaessa, huomauttaa Ojajärvi.

Liiketalousopisto on anonut 840 oppilaspaikan kasvattamista tuhanteen, mutta uusia aloituspaikkoja on saatu vain parikymmentä.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tarve korostuu monella toimialalla. Valmistuvia ei ole riittävästi työvoimatarpeeseen nähden. Oppilaitosten resurssitarjonnassa on muistettava tarve elinikäiseen oppimiseen. Siinä aikuiskoulutuksella on merkittävä rooli.
-Elinkeinoelämässä tapahtuvat nopeat muutokset edellyttävät nopeaa toimintaa myös koulutuksenjärjestäjiltä. Niille on varmistettava riittävät keinot toimia joustavasti ja kysyntälähtöisesti, sanoo projektipäällikkö Mari Korpiola Helsingin seudun kauppakamarista.
Pääkaupunkiseudulla lisää osaajia vuoteen 2030 asti tarvitaan erityisesti palvelualoilla, kuten taide-, viihde- ja virkistyspalveluissa sekä majoitus- ja ravintola-alalla. Myös sosiaali- ja terveyspalvelut, rakentaminen sekä koulutus taataan tulevaisuudessa vain riittävällä määrällä osaajia.

Tulevaisuus tuo mukanaan myös uudenlaista opiskelua. Juha Ojajärven mukaan muutaman vuoden päästä voi heillä kaikki tutkinnonosat suorittaa myös verkossa, ilman fyysistä läsnäoloa opiskelupaikassa.
Koulutustarpeista kerrotaan pääkaupunkiseudun koulutuksenjärjestäjien yhteisen PKS Ennakoinnin tekemässä raportissa Pääkaupunkiseudun koulutus ja osaaminen – kohti vuotta 2030.

PKS Ennakointi käynnistyi vuoden 2013 alussa pääkaupunkiseudun sivistystoimen johdon aloitteesta tavoitteena rakentaa pääkaupunkiseudulle pysyvä ennakointimalli koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointiin.

Teija Loponen