Hietakummun lapset parakkeihin

KUVA TEIJA LOPONEN

Ampujantielle Filpuksen puiston kupeeseen rakennetaan parakkikoulua väistötilaksi Hietakummun ala-asteen oppilaille.

Hietakummun ala-aste saa kahdeksi vuodeksi väliaikaiset tilat kahdesta 355 k-m2 kokoisesta konttimoduuli rakennuksesta.
Konttirakennusten pitkät julkisivut ovat vaaleanharmaata muovipinnoitettua profiilipeltiä. Filpuksenpuistoon ja Ampujantielle näkyvät päädyt sekä rakennusten sisäänkäyntien ympäristöt ovat hienosahattua pystylautaa. Toisen rakennuksen lautajulkisivut ovat punaiset ja toisen siniset.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.
Tontilla on voimassa rakennuskielto, koska tonttia ei ole merkitty kiinteistörekisteriin. Tontin mittaus ja rekisteröinti ovat kuitenkin vireillä ja rakennuksille haetaan nyt rakennuslupaa vain kahden vuoden määräajaksi.
Rakennukset ovat väliaikaisia, eivätkä täytä vuonna 2012 voimaan tulleita väliaikaiselta rakennukselta edellytettyjä puolilämpimän tilan lämmöneristysvaatimuksia.
Rakennukset sijoittuvat opetusrakennuksille tarkoitetulla korttelialueella asemakaavassa määritellyn rakennusalan ulkopuolelle, ohjeelliselle palloilukentälle. Tähän päädyttiin, koska liittymät väliaikaistiloihin saadaan toteutettua helpommin tontin kaakkoispuolelta.
Rakennukset saavat olla paikoillaan 31.12.2016 saakka.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliVesi sulki Jakomäen terveysaseman
Seuraava artikkeliHSL kerää mielipiteitä liikennöintimuutoksista