Siltamäen ala-aste jää unholaan

Siltamäki-Suutarilaan kaksi yhtenäistä peruskoulua

Siltamäen ala-aste tulee muuttumaan yhtenäiseksi peruskouluksi. Missä se silloin toimii, on vielä auki. Kuva Teija Loponen

Suutarilan kouluista muodostetaan yhtenäinen peruskoulu elokuun alusta 2025 alkaen. Suutarila-Siltamäki alueella toimii tällä hetkellä kolme koulua, joista kaksi on 1-6 luokkien kouluja ja yksi yhtenäinen peruskoulu.

Yhdistämisen taustalla on tavoite, jossa kaupungin järjestämä suomenkielinen perusopetus pyritään kokoamaan yhtenäisiin, vähintään kaksisarjaisiin peruskouluihin, joissa on kaikki vuosiluokat. Siltamäki-Suutarilan alueelle on tavoitteena muodostaa kaksi yhtenäistä peruskoulua. Tavoitteiseen päästään yhdistämällä Suutarilan ala-asteen koulu ja Suutarinkylän peruskoulu sekä laajentamalla Siltamäen ala-asteen koulu yhtenäiseksi peruskouluksi. Tällöin alueella toimisi kaksi 1–9 luokkien yhtenäistä peruskoulua nykyisen kahden ala-asteen koulun ja yhden yhtenäisen peruskoulun sijaan.

Oppilaita on kasvatus- ja koulutustoimialan mukaan Suutarilan ala-asteen koulussa noin 350, Suutarinkylän peruskoulussa noin 650 ja Siltamäen ala-asteen koulussa noin 320, luvut ovat syyskuulta 2021.

Vuonna 2020 Suutarila-Siltamäki koulujen oppilaaksiottoalueilla asui 7–15-vuotiaita noin 1320. Koulujen oppilasmäärä oli tällöin yhteensä 1310. Oppilasmäärässä ei ole ennusteen mukaan tulossa suuria muutoksia.

Vuonna 2021 laaditun väestöennusteen mukaan Suutarila-Siltamäki koulujen oppilaaksiottoalueella 7–15-vuotiaiden määrä kasvaa hieman vuoteen 2024 mennessä (noin 1375 peruskouluikäistä) ja kääntyy sen jälkeen laskuun. Ennustekauden lopussa vuonna 2036 alueella ennustetaan asuvan 7–15-vuotiaita noin 1260.

Suutarila-Siltamäki koulujen oppilaaksiottoalueilla 7-12-vuotiaiden määrä ennustetaan laskevan noin 90 lapsella vuoden 2020 toteumasta (noin 910 lasta) vuoteen 2036 (noin 820 lasta). 13–15-vuotiaita alueella asuu ennustekauden vuosien 2021–2036 aikana noin 410–480. Nykytilanteeseen nähden 13–15-vuotiaiden määrä nousee noin 30.

Suutarila-Siltamäki alueella asuvista 7–15-vuotiaista suurin osa asuu Suutarilantien länsipuolella (vuonna 2020 noin 66%). Väestöennusteen mukaan Suutarilantien länsipuolella asuvien osuus kasvaa ennustekaudella suhteessa itäpuolella asuvien määrään. Kun alueella toimii kaksi yhtenäistä peruskoulua alueen länsipuolella, lyhenee koulumatkat suurimmalla osalla 7–9 luokkalaisista.

Yhdistämisessä Töyrynummen alueelta tulevien oppilaiden koulumatka tulee pitenemään jonkin verran. Koulumatkan todetaan kuitenkin olevan turvallinen, koska lapset voivat kulkea Suutarilantien alikulkutunneleiden kautta Seulastentie 11 ja Siltakyläntie 9 läheisyydessä.

Tulevien uusien koulujen nimistä ja sijaintipaikoista tulee päättämään Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto.

Asukkaat saivat kommentoida kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluverkon esitystä Suutarila-Siltamäki alueella 11.3.– 24.3.2022. Kommentteja tuli noin 110.

Asukaskommenteissa vastustettiin lähes poikkeuksetta koulujen yhdistämisiä sekä myös päivähoidon puolella suunniteltuja isoja yksiköitä.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliSaimi Nikander karaten EM-kisoihin
Seuraava artikkeliGrande Finale Malmilla