Tagi: viheralueet

Viheralueiden väheneminen huolestustuttaa kaupunkilaisia

Viheralueiden väheneminen, paikkojen rikkominen ja töhriminen sekä ihmisten syrjäytyminen huolestuttavat helsinkiläisiä eniten kysyttäessä oman asuinalueen asioista.Uusimman turvallisuustutkimuksen mukaan huolta sosiaalisen epäjärjestyksen merkeistä asuinalueella koetaan...

Järjestöt vaativat palauttamaan yleiskaavan

Helsingin yleiskaavaehdotus on esitetyssä muodossaan toteuttamiskelvoton. Ehdotus on uusittava perusteellisesti. Näin vaatii joukko järjestöjä mukanaan koillishelsinkiläisiä toimijoita. - Järjestöjen asiantuntemuksella laatimia ja hyvin perusteltuja muutosesityksiä ei...