Tagi: maaperätutkimus

Malmin lentokentällä tehdään tutkimuksia

Helsingin kaupunki tekee Malmin lentokentällä ja sen ympäristössä tällä viikolla maaperätutkimuksia kuudessa eri pisteessä ja pitkin kesää tehdään luontoselvityksiä. Maaperätutkimuksia tehdään 8.−12.6. kello 7–17 välisenä...

Lentokenttäalueen pintamaassa ei suuria haitta-ainemääriä

Geologian maisteriksi tähtäävät 23 opiskelijaa Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteiden laitokselta ovat saaneet valmiiksi ympäristögeologian kurssilla tekemänsä raportin, jossa selvitettiin Malmin lentokenttäalueen pintamaan metallipitoisuuksia...

Tulevat maisterit tutkivat lentokentän alueen pintamaita

Kaikkiaan 24 Helsingin yliopiston geo- ja maantieteiden laitoksen opiskelijaa on mukana tutkimuksessa, jossa otetaan neljän hengen ryhmissä pintamaanäytteitä Malmin lentokentän ja Tattarisuon alueella. Ensimmäiset...