Rakentaminen pohdituttaa Pukinmäessä

Ukkostien vehreys on vähenemässä.
Pukinmäki-Seura on jättänyt kannanilmaisunsa Ukkostien kaavaehdotuksesta. Seurassa ihmetellään sitä, että nyt on paljon kiireellisen tuntuista ja korkeaa rakentamista vireillä Pukinmäkeen. Seura pyrkii muistuttamaan kaupunkia sen omista periaatteista viihtyisän miljöön, arkkitehtuurin ja vallitsevan ilmeen osalta.

Nyt vireillä olevalla kaavamuutoksella mahdollistettaisiin kahden, korkeintaan viisikerroksisen kerrostalon rakentaminen Ukkostien varrelle, käytännössä Murattipuiston alueelle. Samalla katoaisi puiston kulmauksesta pientalotontilla sijaitseva yksikerroksinen omakotitalo kokonaan maisemasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ei mainita mitään Murattipuiston alueen menneisyydestä. Tukikohta XI:n aseman nro 7 jäljet ovat ilmeisesti täysin kadonneet. Kuitenkin puistoon liittyy myös ensimmäinen maailmansota.

Kaksi uutta, vallitsevaa räystäskorkeutta noudattelevaa kerrostaloa saattaisivat sopusuhtaisesti toteutettuina liittyä joustavasti viereisten kerrostalojen muodostamaan kokonaisuuteen. Toisaalta ne tulevat muodostamaan liiankin jyrkän, rajaavan muurin suhteessa etelä- ja länsipuolen matalaan omakoti- ja rivitaloasutukseen.

Neljäkin kerrosta voisi olla seuran mukaan tuossa saumakohdassa liikaa. Uudiskerrostalot typistäisivät puistoalueen olemattomiin, vaikkakin Murattipuisto on pääosin hoitamaton ryteikkö, jonka halki kulkee vain pari polkua. Silmälle ja tunnelmalle se silti muodostanut luonnollisen, rauhoittavan vihreän seinämän kerrostalojen vastapainona, unohtamatta tässäkään myös kasvullisuuden ilmastollista merkitystä.

Hahmotelmien mukaan kaava-alue ei näyttäisi rakentuvan aivan täyteen, vaan rakennusten väliin jäisi jotain väljyyttä ja avaramman tilan tunnetta. Vihreyden ja kasvullisuuden tarpeellisuuden ohella mielenkiintoa ja huolta herättää seurassa myös liikenne, joka vääjäämättä tulee uusien asuntojen myötä lisääntymään. Kasvava asukasmäärä, kasvava liikennemäärä sekä myös huoltoliikenteen tarpeet edellyttävät näissä muutamissa ahtaissa kortteleissa toimivia ja turvallisia liikennejärjestelyjä, toteaa Pukinmäki-Seura.

TL
Edellinen artikkeliRoskis pursuaa
Seuraava artikkeliMalmin kirkolla harjannostajaiset