380 miljoonan euron sairaalan alta puretaan paljon

Malmin sairaalan pihanäkymä tulee muuttumaan reippaasti, kun oikealla takana näkyvä terveysasema sekä vasemmassa laidassa oleva Talvelan koulurakennus puretaan. Kuva Teija Loponen
Kirkonkyläntien varrelle isoja muutoksia

Malmin sairaalan uudisrakennuksen alta puretaan rakennuksia ja siirretään teitä. Sairaalarakennuksen arkkitehtuurikilpailussa uudisrakennuksen laajuus on noin 80 000 brm2 ja kustannusarvio 380 miljoonan euron luokkaa.

Uutta sairaalarakennusta varten Malmin sairaala-aluetta laajennetaan ja liikennejärjestelyjä muutetaan. Talvelantie siirretään ja Malmin sairaalan kadun jatkamista Kunnantielle selvitetään. Samalla Kirkonkyläntiellä varaudutaan Viikin-Malmin pikaraitiotiehen.

Malmin kirkkopuiston suojelluille rakennuksille muodostetaan korttelialueet. Lisäksi Laidunpuiston ja Malmin kirkkopuiston kautta kulkeva virkistysyhteys on tarkoitus säilyttää ja turvata Malmin kirkkopuiston arvot, virkistyskäyttö ja viheryhteydet. Sairaalan laajamittaisen uudisrakentamisen mahdollistamiseksi on tarkoitus purkaa Malmin terveysasema, koulu ja teleoperaattorin tilat ja siirtää toiminnot muualle. Teletilojen sijoittamista päiväkoti Aapiskukon tontille Kirkonkyläntie 25:een tutkitaan.

Sairaalan kaksivaiheisen kilpailun tulos ratkeaa syksyllä 2024. Sairaalan hankesuunnittelu ajoittuu välille 12/2024–04/2026 ja itse rakentaminen vaiheistuu arviolta vuosille 2028–2032. Tavoitteena on ottaa Malmin uusi sairaala käyttöön noin vuosina 2032–2033.

Malmin sairaala-alueelle keskitetään lisää sairaalatoimintaa. Visiossa Helsingin sairaalan sairaansijat sijoittuvat puoliksi Laakson ja puoliksi Malmin sairaala-alueille. Malmin uuteen sairaalaan (MUS) sijoitetaan uusia sairaansijoja ja lisäksi sinne siirtyy Malmin sairaalan nykyisen rakennuksen 18 toiminta sekä noin puolet Suursuon sairaalan toiminnasta.
Malmin uusi sairaala tulee olemaan kuntoutumista edistävä sairaala, jonka painopisteinä ovat geriatrinen akuuttihoito ja kuntoutus sekä kirurgisten potilaiden jatkohoito.

Kaavamuutos liittyy myös Malmin kaupunkiuudistukseen ja Malmin keskustavision toteuttamiseen. Malmin uusi sairaala -hanke on osa laajempaa Malmin palvelurakentamisen kokonaisuutta, johon kuuluvat muun muassa Malmin aseman läheisyyteen Soidintie 3:een rakennettava perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus sekä Kirkonkyläntien varrelle rakennettava Malmin koulukampus.

Malmin peruskoulun Talvelan toimipisteen, Malmin terveysaseman ja Elisan teletilan tulee olla siirtyneinä muualle, jotta sairaalan laajennus voidaan toteuttaa.

Suunnitellun Viikin-Malmin pikaraitiotielinjan toteutuessa sen päätepysäkki olisi ensimmäisessä vaiheessa Malmin uuden sairaalan edustalla Kirkonkyläntiellä. Bussien päätepysäkin sijoittamista sairaala-alueelle selvitetään. Tyynelänpuistossa huomioidaan yleiskaavan mahdollinen Jokeri II- raitiotielinjaus.

Teija Loponen
Edellinen artikkeliErä karatella mitalijuhlaa
Seuraava artikkeliVäärä päätös!