Purkulupa Puistolan peruskoululle

Koudantien peruskoulu aiotaan purkaa suuremman uudisrakennuksen alta. Kuva Teija Loponen
Puistolassa Koudantiellä sijaitsevalle vuonna 1990 valmistuneelle koululle ja sen liikuntahallille on haettu ja päätetty myöntää purkulupa.
Kaksikerroksisen koulurakennuksen tilalle on suunnitteilla uusi monitoimirakennus. Purettavasta rakennuksesta on laadittu purkusuunnittelun yhteydessä rakennushistoriaselvitys, asbesti- ja haitta-ainekartoitus ja purkukartoitus. Purkukartoituksessa on arvioitu rakennuksen uudelleenkäyttökelpoiset rakennusosat ja laitteet sekä purkamisessa syntyvien purkumateriaalien määrät ja niiden kierrätys- tai hyödyntämismahdollisuudet. Kaupunginmuseo toteaa kannanotossaan, että Puistolan koulun rakennus on esitetty purettavaksi, vaikka sen laskennallinen elinkaari ei ole päätöksessä. Ratkaisu ei ole kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toimenpide, mutta siihen on tyydyttävä.
Purkamisprojektin aikana työmaaliikenne on tarkoitus ohjata osin Koudanpolun kautta ja osin Karjuniitynkujan ja Koudantien risteystä lähinnä olevasta ajoliittymästä. Purkutyössä ei käytetä räjähteitä eikä tehdä louhintaa, eikä vanhoja maan sisässä olevia perustuspaaluja ei poisteta kokonaan. Kohteessa ei ole havaittu asbesti- tai haitta-ainepitoisia materiaaleja. Purkutyön arvioitu aloitusaika on helmikuussa 2025 ja purkutyön on tarkoitus valmistua kesäkuussa 2025. Lue aiheesta lisää 14.2. lehdestä. Teija Loponen
Edellinen artikkeliMullankumous kirjastoissa
Seuraava artikkeliErityisuimakortin saanti muuttuu