Huolina ilmasto, luonnon hupeneminen ja täydennysrakentaminen

Ilmastokriisi aiheuttaa eniten huolestumista kaupunkilaisissa. Helsinki-barometriin ensimmäistä kertaa lisätty avoin palaute keräsi 647 vastausta kaupunkilaisilta. Useimmin palautteissa mainittu aihe koski viheralueiden ja lähiluonnon säilyttämistä. Sitä kommentoi joka viides palautteenantaja. Vastauksissa oli toiveita viheralueiden säilyttämisestä ja / tai lisäämisestä, mutta myös huolta lähimetsän häviämisestä täydennysrakentamisen myötä.
Rakentamisen hillitsemisen ohella vastaajat antoivat ahkerasti palautetta kaupunkisuunnittelusta. Malmin lentokenttä oli rakentamista koskevissa palautteissa erikseen esiin nouseva aihe 17 maininnalla. Puistoja kuvattiin tärkeiksi kaupungin viihtyisyyden sekä ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Seuraavaksi eniten huolestuneisuutta oli taloudellisista tekijöistä: ruoan ja energian hinnoista sekä korkojen noususta.
Kaupungin palveluista selvästi eniten palautetta sai sosiaali- ja terveyspalvelut (50 mainintaa). Palautteissa kuvattiin erityisesti huolta terveyspalveluiden saatavuudesta. Lisäksi kommentoitiin henkilöstöresursseja, joita moni kuvasi riittämättömiksi ja toivoi esimerkiksi sairaanhoitajille lisää palkkaa. Ikäihmiset ja heidän sote-palvelunsa erottuivat palautteissa erikseen mainittuna ryhmänä. kouluja ja päivähoitoa (23 mainintaa) koskevissa palautteissa nousi myös esiin huoli henkilökunnan riittävyydestä sekä jaksamisesta. Erityisesti näitä palautteita yhdisti toive lapsiin ja nuoriin panostamisesta ja heidän tulevaisuutensa turvaamisesta. Muita julkisia palveluita koskevissa palautteissa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet olivat yksi kommentoiduista aiheista. TL
Edellinen artikkeliElla Matero haaveilee mestaruussarjasta
Seuraava artikkeliAvomerellä tarjoaa karua itsekkyyttä