Koillisesta 218 OmaStadi -ehdotusta

Kartassa on kuvattuna kullekin alueelle tehtyjen ehdotusten määrä sekä ehdotusten määrä suhteessa asukaslukuun. Kuva: Helsingin kaupunki
Osallistuvan budjetoinnin OmaStadi -ehdotuksia tehtiin syksyn aikana runsaasti. Koillisessa niitä kertyi 218, määrässä oltiin kaupungin keskitasoa, vähän sen alle. Samaten täällä oltiin keskitasoa ehdotusten määrässä suhteessa asukaslukuun.
Ahkerimpia ehdottajia olivat Keskisen suurpiirin asukkaat. Myös Pohjois-Helsingissä annettiin asukasmäärään nähden runsaasti ehdotuksia. Asukkailta tuli kaikkiaan yhteensä yli 1600 ehdotusta kaupungin kehittämiseksi.
– Kaupunkilaisia kiinnostaa erityisesti oman alueen kehittäminen. OmaStadi koetaan hyvänä osallistumisen keinona vaikuttaa asioihin. Suurpiirikohtaisten ehdotusten määrä nousi edellisestä kierroksesta peräti 50 prosentilla, iloitsee kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.
Ehdotukset jaoteltiin eri teemoihin. Teemaan liikunta ja ulkoilu liittyviä ehdotuksia tehtiin eniten kaikissa suurpiireissä. Seuraavaksi suosituimmat teemat olivat puistot ja luonto, rakennettu ympäristö sekä yhteisöllisyys.
Eniten nousua ehdotusten määrässä edelliseen kierrokseen verrattuna tapahtui hyvinvoinnin teemaan liittyen.
Ulkokuntoilulaitteet, kuntoportaat, urheilukentät ja ulkoilureitit olivat suosittuja aiheita liikunta- ja ulkoiluteemalla. Puistot ja luonto -teemaan liittyvissä ehdotuksissa korostui luonnon monimuotoisuuden vaaliminen.
Niittyjä, pölyttäjäystävällisiä kukkaketoja sekä puita ja istutuksia ehdotettiin Helsingin eri alueille. Kaupunkilaiset antoivat runsaasti ehdotuksia myös erilaisten kohteiden ja alueiden kunnostukseen, valaistukseen sekä viihtyvyyden lisäämiseen liittyen.
OmaStadin ehdotukset kohdentuivat kaikille kaupungin toimialoille. Ylivoimaisesti eniten ehdotuksia kohdentui kaupunkiympäristön toimialalle, näitä ehdotuksia oli yli 900. Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalle kohdentui noin 450 ehdotusta ja kasvatuksen ja koulutuksen toimi alalle noin 100 ideaa.
Koillisen ehdotuksissa nousi esiin muun muassa Siltamäen palvelutalon rakennusten saaminen asukkaiden yhteiseen käyttöön, yhteinen olohuone Jakomäkeen ja Puistolaan, kiertävät eläinvierailut Koillisen kouluille, leikkipuistojen toiminnan kehittäminen jatkumaan iltakuuteen ja valaistuksen lisääminen useissa paikoissa.
Koillisen kouluille toivottiin talousopetusta, viittomakielen opetusta ja toimia kiusaamisen estämiseen. Siisteyttä, viihtyisyyttä ja vihreyttä toivottiin useissa kaupunginosissa.
Heinäpellonpuistoon toivotaan hiekkakentän kunnostusta jalkapallo/luistinradaksi, Alppikylän Niittypuistoon leikkipaikkaa, ulkokuntosaleja muutamaankin paikkaan, samoin skeittipaikkoja.
Kaupunki arvioi parhaillaan ehdotuksia OmaStadin arviointiperusteiden mukaan. Osa ehdotuksista joudutaan hylkäämään korkean hinnan vuoksi, tai jos ne kohdentuvat yksityisen toimijan alueelle. Kaupunki myös yhdistelee samankaltaisia ja samaan paikkaan kohdentuvia ehdotuksia, jotta ne eivät kilpaile äänestyksessä keskenään.
Ensi keväänä järjestettävään OmaStadin äänestykseen tulee näin ollen vähemmän ehdotuksia kuin niitä on ideoitu. Ideoiden arviot julkaistaan perusteluineen ennen äänestystä OmaStadin sivustolla. Sieltä voi myös käydä katsomassa kaikkia tehtyjä ehdotuksia ja valita joukosta Koillis-Helsingin alueen ehdotukset.
Keväällä koittaa aika äänestää ehdotuksista ja kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.
Teija Loponen

Edellinen artikkeliHeta Tuuttu rakastaa voimistelua
Seuraava artikkeliMaauimala tulossa Malmille