Liikettä niveliin

Harvalla ainakaan monilapsisella perheellä on varaa sellaisiin lasten harrastuksiin, joissa on kalliit kausimaksut. Usein nämä lajit liittyvät liikuntaan. Moni pohtii, miten saada lapsilleen mielekästä vapaa-ajan tekemistä edullisesti. Kaupunki tarjoaa maksuttomia harrastusryhmiä nuorisotaloilla, Operaatio Pulssissa sekä FunAction toiminnassa. Ihan nuorimpia nämä eivät kuitenkaan koske, sillä Pulssin toiminnat ovat 12-18-vuotiaille ja FunActionin harrasteliikunta 13-18-vuotiaille. Samaten kouluilla ja niiden lähiympäristöissä toteutettavat Harrastamisen mallin -harrastukset on nekin suunnattu 3.-9. luokkien oppilaille. Näitä kaikkia on tarjolla meillä Koillisessakin.
Yksin harrastaminen tai liikkuminen ei kaikkia innosta. Erilaiset ryhmät ovat tärkeitä paitsi kannustamaan liikuntaan, myös tarjoamaan seuraa muutoin kenties yksinäisyydestä kärsiville. Erilaiset harrastusryhmät ja urheiluseuratoiminta tarjoavat yhteisöön kuulumisen tunteen, joka on kaikille tärkeä. Lapsille ja nuorille yhdessä harrastaminen antaa sosiaalisten kontaktien lisäksi valmennusta toisten huomioon ottamiseen, tiimityöskentelyyn ja erilaisuuden ymmärtämiseen. Näillä on merkitystä myös kiusaamisen ehkäisyssä.
Vaikka yhdessä tekeminen ja liikkuminen on mukavaa ja tärkeää, on jokaisen hyvä harkita myös ihan jokapäiväisessä arjessaan liikkumista. Parhaillaan vietetään Liikkujan viikkoa, jo 20. kertaa. Tämä Euroopan liikkujan viikko haluaa kannustaa etenkin aikuisia pohtimaan, miten arjen matkat voisi suorittaa kävellen tai pyöräillen ja samalla ladata itselleen liikunnan tuomaa energiaa. UKK-instituutin mukaan jo puolen tunnin päivittäinen kävely voi parantaa kestävyyskuntoa 10–15 % muutamassa kuukaudessa. Pienillä teoilla voi liikunnassakin olla iso merkitys.
Ääripäinä liikkumisessa ovat himoharrastajat. Pitkään ja tosissaan harrastavien käytös aloittelevia liikunnanharrastajia kohtaan näkyy toisinaan ikävästi muun muassa pyöräteillä, kuntosaleilla ja ulkoliikuntapisteillä. Tässäkin toisten ymmärtäminen ja kunnioittaminen on oleellista. Jokainen on joskus vasta-alkaja, olipa asia mikä tahansa. Etenkin lapsi tai nuori voi vähättelyn seurauksena menettää innon liikunnan harrastamiseen.
Edellinen artikkeliNopeuksia valvotaan lisääntynein peltipoliisein
Seuraava artikkeliBiojätteen keräys pakolliseksi