Pyöräpysäköintiä kehitetään Tapanilassa

Tapanilan asema on saanut uusia runkolukittavia pyörätelineitä. Kuva Teija Loponen
Kaupunkiliikenteellä on käynnissä uusien liityntäpyöräpysäköintipaikkojen rakentaminen Tapanilassa sekä Kannelmäen ja Käpylän juna-asemien yhteydessä sekä useilla metroasemilla.
Asemien yhteydessä on tarjolla liityntäpyöräpysäköintipalvelu, johon pyörän voi jättää parkkiin ja jatkaa matkaa kätevästi joukkoliikennettä käyttäen. Käynnissä olevissa rakennushankkeissa vanhat huonokuntoiset telineet uusitaan ja pyöräparkkien määrää lisätään täyttämään paremmin arvioidun kysynnän tarvetta. Samalla lisätään opastusta ja kohteiden näkyvyyttä, sekä lisätään pysäköinnin turvallisuutta mahdollistamalla runkolukitus. Uusi pyöräpysäköintikeskus on rakenteilla noin 1 000 polkupyörälle keskustassa Kaisantunneliin. Traficom on myöntänyt valtionavustusta yli 2 miljoonaa euroa liityntäpyöräpysäköintihankkeiden rahoittamiseen. Liityntäpyöräpysäköintipaikkojen määrä kasvaa reippaasti parannustöiden jälkeen. Tapanilassa pyöräparkkipaikat kasvavat 90 paikasta 142:een, Kannelmäen juna-asemalla 88:sta 174 paikkaan ja Käpylässä 38 pyöräpaikasta 134:ään.
Parhaillaan vietettävä pyöräilyviikko kiinnittää huomiota juuri pyöräpysäköintiin, sillä tilastojen mukaan polkupyöriä varastetaan Suomessa keskimäärin 50 kappaletta vuorokaudessa. Laadukas ja turvallinen pyöräpysäköinti saisi tutkimusten mukaan useammat käyttämään pyörää myös muun muassa työmatkoihin ja harrastuksiin kulkemiseen.
-Laadukkaan pyöräpysäköinnin toteuttaminen on kustannuksiltaan maltillista verrattuna muihin liikenneinvestointeihin ja maksaa takuuvarmasti itsensä moninkertaisesti takaisin, kun asiaa tarkastellaan pyöräilyn tuottamien terveys- ja ympäristöhyötyjen näkökulmasta, huomauttaa Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvonen.
Helsingin seudun pyöräilijät ry:n tavoitteena on meneillään olevalla Kiertotiet kuntoon -kuntalaisaloitteen avulla saada kaupungit laatimaan yhteiset ohjeet kiertoteiden laadun parantamiseksi ja erityisesti aloittaa toteutusten kunnollinen valvonta. Kaupunkikehitys ja -kulttuuri ovat Hepon mukaan erittäin tärkeitä asioita, mutta niiden vuoksi järjestettävät kiertotiet on toteutettava turvallisiksi ja toimiviksi esteettömästi kaikille kulkijoille. Nykyisellään kiertoteitä ei aina osoiteta, tai ne saattavat loppua kesken kaiken. Osana pyöräviikkoa Helsingin kaupunki valvoo tehostetusti autojen lainvastaista pysäyttämistä ja pysäköintiä pyöräteillä ja pyöräkaistoilla. Valvontaa tehdään erityisesti katuosuuksilla, joista on tullut eniten palautetta kaupungille. Kaupunki haluaa muistuttaa, että kaikenlainen pysäyttäminen ja pysäköinti pyöräteillä ja -kaistoilla – myös esimerkiksi tavarankuljetusten yhteydessä – on lähtökohtaisesti kielletty.
Teija Loponen