Tapulikaupungin suunnitteluperiaatteilla luodaan rakentamista, jolle ei ole tilausta

Kaupungilla on suunniteltu Tapulikaupungin pysäköintialueiden ottamista rakentamiskäyttöön ja korvaamista pysäköintitaloilla. Myös matalan liiketalon purkamista pohditaan. Kuva Teija Loponen
Tapulikaupunki-Seuran puheenjohtaja Katriina Alestalo oli mukana kierroksella, jossa kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen johdolla tutustuivat Puistolan aseman seudun rakentamissuunnitelmiin.
-Minulle jäi tunne, että vierailu oli lautakunnan jäsenten kannalta silmiä avaava. Ne muutamat täydennysrakentamiskohdat, jotka kierroksella ehdittiin käydä katsomassa, herättivät ihmetystä, toteaa Alestalo.
-Toivottavasti lautakunnalle selvisi, kuinka vaikeakulkuinen Tapulikaupungin kerrostaloalue on autoliikenteelle, ja että sinne ei voi sijoittaa enää lisää rakentamista. Kävelyn lomassa lautakunnasta nousi esille oletus siitä, että Tapulikaupunkiin tulee lisää palveluita kun aluetta täydennetään. Oikaisin asian, sillä me asukkaat tiedämme, että palveluiden määrä ei täydennysrakentamisellä lisäänny. Autoileva väki käy Tammiston, Malmin ja muiden kaupunginosien kaupoissa ja osa tekee ostoksensa verkossa. Me Tapulisssa toki toivomme tänne kahvilaa, kukkakauppa, suutaria, ja vastaavia palveluita, mutta siihen tarvitaan aivan muunlaista vaikuttamista kuin täydennysrakentaminen.
Tapulikaupunki-seura antoi alueen suunnitteluperiaatteista aikanaan lausunnon, jossa se korjasi kaupungin aineistosta löytyneitä lukuisia asiavirheitä. Nuo kaikki virheet on korjattu lautakunnassa päätettävänä olleeseen aineistoon. Aineistossa todettiin muun muassa, että asemakaavan 12133 perusteella on korotettu taloja. Näin ei ole, kaava kyllä mahdollisti talojen korotuksen, mutta sitä ei toteutettu. Moni meneillään oleva hanke puuttuu aineistosta ja toisin kuin niissä todetaan, ei Maatullinpuistossa ole ollut vuosikausiin koira-aitausta. Eikä Ajurinaukio 5:ssä toimi Työväenopisto.
Antamassaan lausunnossa seura totesi, että asukas- ja liikennemäärän kasvattaminen aiheuttaisi kehityskulkuja, jotka olisivat Helsingin tiivistämisen alkuperäisen tavoitteen kanssa ristiriidassa. Huonoa kaupunkiympäristöä ei ole pakko suunnitella ja Helsingin suunnitelmat ovat vanhentuneet. Siinä myös todettiin, että Tapulikaupungin suunnitteluperiaatteilla yritetään luoda rakentamista, jolle ei ole tilausta. Tapulikaupungin viheralueet, puistot ja katuvihreä on säilytettävä, samoin Sikalanmetsä. Tapulikaupungin suunnitteluperiaatteet tuhoaisivat ne viherkäytävät, joita alueella vielä on.
Autoliikenne Tapulikaupungissa on huomattavan suurta. Tapulikaupungintien ja Suuntimotien risteyksessä kulkee jo yli 13.000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärä on suurempi kuin Hämeentien liikenne ennen yksityisautoilun täydellistä kieltämistä. Lisärakentaminen lisäisi väistämättä liikennettä. Ajatus parkkihalleista on seuran mukaan kestämätön, sillä asukkaat eivät vie autojaan etäällä sijaitseville parkkipaikoille nytkään.
-Tapulikaupungin 400 oppilaan Maatullinkoulu purettiin uuden, paljon suuremman koulun tieltä. Uudisrakennus on suunniteltu myös päiväkodin ja leikkipuiston käyttöön. Koulun tontti sijaitsee keskeisellä paikalla, mutta sinne ei johda lainkaan autotietä. Jo vanhaan kouluunkin suuntaunut ajoneuvoliikenne oli vaikeasti ohjattavissa, huomauttaa Alestalo.
Tapulikaupunki-Seura toivoo, että Tapulikaupungintien ja Suuntimotien risteykseen rakennetaan kiertoliittymä ja että päiväkoti Mintun entinen tontti pysyy päiväkotikäytössä, sillä se on päiväkotitoimintaan erittäin sopiva saavutettavuutensa ja Sikalanmetsän läheisyyden vuoksi. Nykyinen asemakaavaidea tulisi säilyttää ja antaa ohjeet Tapulikaupungin rakennuskannan ylläpitämiseen.
Teija Loponen