Viikinmäen puhdistamon välppäys uusittava toimintahäiriöiden estämiseksi

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla tarvitaan uudistuksia, jotta vedenkäsittely voi jatkua ilman toimintahäiriöitä. Kuva HSY
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ensimmäisessä puhdistusvaiheessa käytettävät välpät, joilla erotetaan kiinteät roskat jätevedestä, ovat tulleet tiensä päähän.
Puhdistamo otettiin käyttöön vuosina 1994-95 ja sen välppäyslaitteisto on alkuperäinen. Välppiä on neljä ja niihin ei ole enää saatavilla varaosia. Välppäyksen toimintahäiriöt voivat rajoittaa laitokselle pumpattavaa tulovirtaamaa, mikä voi aiheuttaa erittäin nopeasti ongelmia sade- tai sulamisvesitilanteessa. Välppeenkäsittelyn pitkäaikainen toimintahäiriö johtaa merkittäviin ongelmiin laitoksen toiminnassa myös virtaamien ollessa matalia. Investointiohjelmassa 2023-2032 on välppäyksen ja välppeenkäsittelyn saneeraukseen varattu 3 miljoonaa euroa.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 2,94 miljoonaa (alv 0 %) ja sen toteutus tapahtuu vuosina 2024-2025. TL