Toimistorakennukset korvataan korkeilla asuinkerrostaloilla

Malmin konsulttikeskus, Malminkaari 23. Kuva Teija Loponen
Malmille tulee lisää jopa 16-kerroksisia kerrostaloja. Malmin aseman läheisyydessä osoitteissa Malminkaari 9 ja 23 suunnitellaan toimistorakennusten purkamista ja korvaamista selvästi korkeammilla asuinkerrostaloilla, joissa olisi myös liike- ja toimitilaa. Lisäksi halutaan mahdollistaa ympärivuorokautista palvelua tarjoavaa hoiva-asumista.
Malminkaarien tonttien käyttötarkoituksen muutos liittyy Malmin kaupunkiuudistukseen ja Malmin keskustavision toteuttamiseen.Toimistotilakysyntä on selvästi heikentynyt ja se mahdollistaa lisätä Malmin keskustan asuntotarjontaa. Tonttitehokkuuksia on tarkoitus nostaa noin 4.2:een Malminkaari 9:ssä ja 2:een Malminkaari 23:ssa.
Alustavissa maankäyttösuunnitelmissa Malminkaari 9:ään on esitetty 4-,10- ja 16-kerroksiset rakennusosat ja Malminkaari 23:een 4-, 8- ja 9-kerroksiset rakennusosat. Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajien hakemuksista.
Osoitteessa Malminkaari 9 oleva tontti on kaavassa merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi ja Malminkaari 23 tontti toimistorakennusten ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Molempien tonttien lähellä sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Asemakaavalla suojeltu Malmin vanha rautatieasema on Malminkaari 9:n läheisyydessä tien vastakkaisella puolella. Malminkaari 23:n vieressä Ormusmäellä on pääkaupunkiseudun 1.maailmansodan aikaisia linnoitteita. Ormusmäki on myös arvokas kasvikohde, siellä sijaitsee arvoniityksi luokiteltu niittyalue. Ormusmäen kallioilla kasvaa rikas kallio- ja ketokasvisto, johon kuuluu muun muassa silmälläpidettävä aholeinikki.
Malmin keskustan suunnitteluperiaatteissa molemmat tontit sijoittuvat ydinkeskustaan, Sydän-Malmille. Suunnitteluperiaatteiden tarkemmassa vyöhykejaossa Malminkaari 9 kuuluu kävelykeskustaan ja asemakeskuksen liitosvyöhykkeelle ja Malminkaari 23 ydinkeskustan jatkovyöhykkeen sydänkorttelialueelle. Ormusmäkeä on Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelman mukaan tarkoitus kehittää paremmin virkistyskäyttöön soveltuvaksi turvalliseksi ja saavutettavaksi kalliopuistoksi, jossa voi tutustua sekä arvoniittyihin että linnoitelaitteiden historiaan. Kalliolle on tarkoitus rakentaa turvalliset reitit ja oleskelupaikat. Putoamissuoja-aidat on tarkoitus kunnostaa ja opastusta lisätä. Arvoniityn kulumista on tarkoitus ehkäistä kulun ohjaamisella.
Tällä hetkellä Malminkaari 9:ssä sijaitsee 1989 valmistunut Arkkitehtuuritoimisto Kahri Ky:n suunnittelema 1–4-kerroksinen toimistorakennus, jonka alakerrassa on liiketiloja. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on pihaan johtava sola, jonka alla kulkee tontilla rasitteena vesihuollon johto. Pihalla on 22 autopaikkaa. Asfaltoitu pysäköintipiha yhdistyy naapuritontin pysäköintipihaan niin, että niillä on yhteinen ajoväylä. Malminkaaren puolella katuun liittyvät istutusalueet ovat osin tontin puolella.
Malminkaari 23:ssa sijaitsee 1990 valmistunut Arkkitehtitoimisto Patrick Eriksson Ky:n suunnittelema 4-kerroksinen toimistotalo, Malmin konsulttikeskus. Malminkaaren puoleisella, osittain avoimella osalle ensimmäistä kerrosta on pysäköintipaikkoja rungon alla. Ormusmäen puolelle avautuva piha on pääosin pysäköintialueena. Pihalla on Kari Huhtamon teräsputkiveistos. Malminkaaren ja Teerisuontien yhdistävä yleisessä käytössä oleva ulkoporras sijoittuu osin tontille. Hankkeen lähtökohdista keskusteltiin verkkotilaisuudessa tiistaina 4.4.
Teija Loponen
Toimistotalo osoitteessa Malminkaari 9 on tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle useampi asuinrakennus.
Kuva Teija Loponen
Havainnekuva tulevasta Malminkaari 9:stä radan puolelta katsottuna. Korkein rakennus olisi 16-kerroksinen.
Kuva Arkkitehtitoimisto Soini & Horto Oy
Malmin Konsulttikeskuksen pihamaalla sijaitsee Kari Huhtamon tekemä veistos. Piha yhdistyy Ormusmäen kallioihin.
Kuva Teija Loponen
Edellinen artikkeliViikinmäen puhdistamon välppäys uusittava toimintahäiriöiden estämiseksi
Seuraava artikkeliPiispa Laajasalo ja Roosa Meriläinen rakkauden äärellä