Maakaarenkujalle tulossa kerrostaloja

Havainnekuva Maakaarenkuja 2 suunnitelmista. Kuvakaappaus suunnitelma-aineistosta
Viikin tiedepuiston alueelle suunnitellaan uutta asuinkorttelia. Suunnitelmassa nykyisin toimitila-, opetus- ja tutkimuskäyttöön varattu rakentamaton tontti osoitteessa Maakaarenkuja 2 on tarkoitus muuttaa asuintontiksi.
Tavoitteena on, että Viikin alueen elinvoimaisuus kasvaa ja alueelle rakennettavien pikaraitiotieyhteyksien tuntumassa olevia tontteja kehitetään. Etäisyys tontilta Viikin molemmille Raide-Jokerin pysäkeille on noin 700 m. Tontti sivuaa myös suunnitelmissaolevaa Viima-ratikan linjausta ja Viiman pysäkkiä on kaavailtu aivan tontin länsikulmalle
Tontille suunnitellaan uusia korkeudeltaan vaihtelevia asuinkerrostaloja. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että tontin hyvällä suunnittelulla saadaan Lahdenväylän liikennemelun leviämistä estävää rakentamista ja samalla asuttavuuden kannalta hyvää ympäristöä. Uudisrakennuksen muodostama melusuojaus parantaa olosuhteita lähiympäristön muillakin tonteilla. Uutta asuntokerrosalaa on 18 360 k-m² ja liike- ja toimitilakerrosalaa on 330 k-m². Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Tontilla ei ole rakennuksia.

Talonpojantien ja Latokartanonkaaren risteyksessä sijaitsevien rakennusten ensimmäiseen kerrokseen on tarkoitus sijoittaa liike-, toimisto-, työ- ja palvelutila, jotka avautuvat kadulle päin. Ohjeistus edellyttää, että asuntojen huoneistoalasta tulee vähintään 50 % toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän.
Talonpojantien puoleiselle tontinosalle sijoitettavista liiketiloista ainakin yksi liiketila on varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle johdettavalla ilmastointihormilla, jolloin siihen on mahdollista sijoittaa esim. ravintola tai kahvila.

Tontille ei saa rakentaa ajoyhteyttä Latokartanonkaarelta. Jalankulun ja pyöräliikenteen reitit tulevat säilymään ennallaan.

Teija Loponen