Ormuspellontien vuokralaiselle lisäaikaa

Ormuspellontien teollisuusalue on muutettu yleiskaavassa toimitila-alueeksi ja sen lähelle on rakennettu runsaasti asuntoja.
Kiinteistö Oy Ormuspellontie 2 pyytää vuokraamansa tontin vuokraamista uudelleen teollisuustarkoitukseen. Nykyisen maanvuokrasopimuksen vuokra-aika on 1.1.1996 -31.12.2
Tontilla voimassaolevassa asemakaavassa tontti on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen. Tontin pinta-ala on 8 294 m² ja rakennusoikeus 6 221 k-m².
Tontilla sijaitsee 5 955 k-m²:n suuruinen teollisuusrakennus. Yleiskaavassa tontti on osoitettu toimitila-alueeksi, mutta se vuokrataan uudelleen 31.12.2047 saakka pienteollisuustarkoitukseen.
Tontin vuosivuokra nousee nyt tonttia uudelleen vuokrattaessa, mutta uutta vuokraa aletaan periä kaupunginhallituksen päättämien tontin luovutusta koskevien linjausten mukaisesti vasta alkuperäisen vuokra-ajan päättymisestä lukien. TL

Edellinen artikkeliYhdessä ja erikseen ilmaisee käsitöiden voimaa
Seuraava artikkeliHelsinki avasi kaksi uutta neuvolapistettä