Ylipainehallin tilalle ympärivuotinen halli

Osavuotinen ylipainehalli on muuttumassa kiinteäksi koko vuoden käytössä olevaksi liikuntatilaksi. Kuva Teija Loponen
Kaupunkiympäristölautakunta myöntää Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle Tapulikaupungintie 4:ään haetun rakennusluvan. Tavoitteena on rakentaa ympärivuotinen liikuntahalli tilapäisen ylipainehallin tilalle. Liikuntahallin itäpuolella samalla tontilla sijaitsee vuonna 2017 laajennettu liikuntahallirakennus.
Päätös antaa asemakaavasta poiketen luvan rakentaa tilapäiselle vuosittain 15.9.-30.4. käytössä olleelle ylipainehallille osoitetulle alueelle pysyvä palloiluhalli. Poikkeamisessa tontille osoitettu rakennusoikeus saadaan ylittää ja tilapäiselle ylipainehallille osoitetun alueen rajoista saadaan poiketa. Myös rakennusten julkisivujen materiaalia koskevasta määräyksestä on lupa poiketa siten, että julkisivumateriaali saa olla PVC-kankainen ja vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemasta saa poiketa.
Puilla ja pensailla istutettava alue voi jäädä toteuttamatta, eikä autopaikkojen vähimmäismäärääkään tarvitse täyttää. Hallin henkilömäärä on maksimissaan 120 henkilöä. Uusi halli tukeutuu toiminnallisesti muun muassa pukuhuoneiden osalta nykyiseen halliin ja kulku hallien välillä tapahtuu yhdyskäytävän kautta. Tontille sijoitetaan 49 polkupyöräpaikkaa.
Asemakaavan mukainen rakennusoikeus 4 950 k-m². Poikkeamispäätöksen mukainen rakennusoikeuden ylitys on 2 540 k-m², jolloin kokonaisrakennusoikeus on yhteensä 7 490 k-m².
Teija Loponen
Edellinen artikkeliGrillipaikan sijaintia pohditaan
Seuraava artikkeliLuonnonsuojelualue Viikin Hallainvuoreen