Koillisen väkiluku väheni yli tuhannella

Helsingin tilastollisen vuosikirjan mukaan Koillis-Helsingissä asui vuoden 2021 viimeisenä päivänä 99 351 henkilöä. Väkiluku väheni 1308:lla edellisvuodesta. Syntyneiden määrä oli 370. Helsingin rajan yli muutti 888 henkiöä ja Helsingin sisälle 420 asukasta.
Alle 7-vuotiaiden osuus alueen väestöstä oli suurin Koillisessa suurpiirissä (8,0 prosenttia), ja peruspiirejä tarkasteltaessa Tuomarinkylässä, Laajasalossa, Suutarilassa ja Puistolassa (8,6–8,2 prosenttia). Peruspiireittäin tarkasteltuna suurin kasvu alle peruskouluikäisissä oli Laajasalon, Kaarelan, Kallion ja Malmin peruspiireissä, kun taas eniten ikäryhmän koko pieneni Vuosaaren, Latokartanon ja Vallilan peruspiireissä. Peruskouluikäisiä, 7–15-vuotiaita oli edellisen vuoden tapaan lukumääräisesti eniten Itäi- sen ja Koillisen suurpiirin alueilla ja Vuosaaren, Mellunkylän ja Malmin peruspiireissä.
Eniten poismuuttoa tapahtui Latokartanon suurpiirissä ja Puistolassa, vähiten Malmilla. TL