Kirkko ja vanhusten palvelutalo purkuun

Kaavio osoittaa, mitä kaikkia muutoksia Jakomäen keskustan alueelle on suunnitteilla. Kuva Helsingin kaupunkiympäristö
Jakomäen keskustaan uusia kerrostaloja
Jakomäen keskustaan, Vuorensyrjän alueelle, suunnitellaan täydennysrakentamista. Suunnitelmissa uudet asuinkerrostalot sijoittuvat nykyisen Jakomäen palvelutalon, Jakomäen kirkon ja yhden pientalon tonteille.
Työn alla olevassa suunnitelmassa neljä 7-kerroksista asuinkerrostaloa sijoittuu entisen Vuorensyrjän palvelutalon tontille osoitteessa Vuorensyrjä 7 ja nykyisen Vuorensyrjän palvelutalon toiminnot siirtyvät viereiselle tontille. Vuorensyrjä 3:n tonttia tehostetaan yleiskaavan tehokkuuden osoittamalla tavalla. Suunnitelmassa pientalotontille on esitetty porrastettu 2–8-kerroksinen asuinkerrostalo.
Myös Jakomäen kirkon tontille osoitteeseen Kankarepolku 2:een suunnitellaan asuntorakentamista, jonka katutasokerrokseen on sijoitettu palvelu-ja liiketilaa. Palvelutilan on tarkoitus korvata Jakomäen kirkon toimintoja, jotka ovat olleet poissa käytöstä vuodesta 2019 lähtien.
Suunnittelualueessa on mukana myös viereistä katualuetta, muutama pysäköintitontti ja yleisten rakennusten rakentamiseen tarkoitettu tontti sekä pientalotontti ja terveysaseman tontti. Nämä tontit on otettu suunnittelualueeseen mukaan, jotta alueesta ja sen liikennejärjestelyistä saadaan toimivat ja yhtenäiset. Kaavaratkaisun on tarkoitus mahdollistaa täydennysrakentamista ja rakentaa uusia esteettömiä asuntoja Jakomäen palveluiden läheisyyteen. Suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitsee muun muassa Jakomäen kirjasto, ostoskeskus ja Kankarepuiston peruskoulu.
Pientalotontti ja Jakomäen kirkon tontti ovat yksityisessä omistuksessa, Helsingin kaupunki omistaa muun kaavamuutosalueen. Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajien hakemuksista.
Yleiskaavassa alueen länsireunaan on merkitty baanaverkko ja pohjoispuolelle hieman suunnittelualueen rajojen ulkopuolelle on merkitty viheryhteys. Suunnittelualueen tonteilla, joihin muutokset pääasiallisesti kohdistuvat, sijaitsee nykyisin vuonna 1956 rakennettu 2-kerroksinen asuinpientalo, vuonna 1987 rakennettu 2–4-kerroksinen palvelutalokokonaisuus sekä vuonna 1975 rakennettu kaksikerroksinen Jakomäen kirkko. Kirkko on ollut käyttökiellossa vuodesta 2019 saakka sisäilmaongelmien vuoksi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua 23.1.– 10.2.2023 Jakomäen kirjastossa ja siitä järjestetään verkkokeskustelu 6. helmikuuta. Teija Loponen

Jakomäen kirkkorakennus puretaan ja tilalle rakennetaan kerrostalo, jonka alakertaan on suunniteltu tiloja sseurakunnan toiminnalle.

Jakomäen kirkkorakennus puretaan ja tilalle rakennetaan kerrostalo, jonka alakertaan on suunniteltu tiloja seurakunnan toiminnalle.
Kuva Teija Loponen
Nykyinen Vuorensyrjän palvelutalo on myös purkulistalla ja sen tilalle tulee uusia kerrostaloja. Palvelutalo saa uudisrakennuksen lähemmäs Jakomäen keskustaa.
Kuva Teija Loponen
Edellinen artikkeliMitä kuuluu vuonna 2020 OmaStadissa ehdotetuille ideoille?
Seuraava artikkeliMeripihkatie saa pyöräkaistan ajoradalle