Mitä kuuluu vuonna 2020 OmaStadissa ehdotetuille ideoille?

Mahdollinen uusi grillipaikka tulisi Vantaanjoen varteen suunnilleen viljelyspalstojen keskikohdalle. Kuva OmaStadi
Asukkaiden vaikuttaminen omaan asuinalueeseensa ja ympäristöönsä on OmaStadi-ehdotusten kautta mahdollista, mutta monien mielestä turhan hidasta. Monen yksinkertaiseltakin tuntuvan hankkeen toteutumiseen kuluu helposti muutakamin vuosi.
Edellisen OmaStadin ideointivaihe tapahtui 5.10. – 25.10.2020. Seuraava askel oli yhteiskehittäminen, jota toteutettiin tammi-huhtikuussa 2021. Itse ääänestämiseen päästiin saman vuoden lokakuussa. Noiden vuonna 2020 ideoitujen ja 2021 toteutettaviksi valittujen ehdotusten toteuttaminen alkaa suunnitelmien teolla, lupa-asioiden selvittämisillä sekä muilla taustatöillä ja käytännössä tuloksia näkyy ehkä vasta aivan tämän vuoden lopussa.
Koillisessa läpi meni seitsemän ehdotusta. Pisimmälle niistä on edistynyt hanke Vieraslajin torjuntaa Vantaanjoen alueella. Kaupunki varmistaa sopivat torjuntamenetelmät ja selvittää soveltuvat yhteistyökumppanit torjunnan toteuttamiseen. Toteutus aloitetaan olemalla yhteydessä erityisesti Vantaanjoen läheisyydessä sijaitseviin palstaviljelijäyhdistyksiin ja tarjotaan heille torjuntatarvikkeet sekä jätteiden poisviennit. Viljelypalsta-alueet ovat usein espanjansiruetanoiden suosiossa runsaan ja helposti saatavan ravinnon vuoksi, ja siksi niitä esiintyy runsaimmin näillä alueilla. Viljelypastoila espanjasirietanoista aiheutuu myös eniten haittaa tuhoutuneen sadon vuoksi sekä etanoiden levittämien bakterien vuoksi. Hanke on toteutusvaiheessa ja siten sen edistymisprosentti on koillisen suurin, peräti 60.
Toiseksi pisimmälle, 40 %, on edistynyt neljä hanketta. Kesäkanoja leikkipuisto Linnunrataan. Linnunrataan toivottiin eläimiä takaisin ja OmaStadin kautta on luvassa kanoja. Ensimmäisen vaiheen aikana, viime kesänä, Linnunradan leikkipuistossa kunnostettiin rikkinäinen ankka-aitaus. Piha-alue saa myös pöytäryhmiä retkieväiden syöntiä ja mukavaa yhdessäoloa varten. Toteutuksen seuraavassa vaiheessa alkoi varsinaisen kanalarakennuksen suunnittelu. Syksyllä kaupunki haki kanalaa varten rakennuslupaa. Tavoitteena on aloittaa kanalan rakentaminen keväällä 2023 ja saada rakennus sekä kanojenulkoaitaus valmiiksi kesään 2023 mennessä, jolloin kesäkanojen on tarkoitus saapua leikkipuisto Linnunrataan. Grilli – tai nuotiopaikka ulkona oppimista ja virkistäytymistä varten on suunnittelun alla. Kaupunkiympäristön asiantuntijat ovat tehneet verkostotarkasteluja uuden grillipaikan sijoittamisesta keväällä 2022.
Mahdollinen sijainti uudelle grillipaikalle on löytynyt Vantaanjoen varrelta, lähellä viljelypalstoja ja uimapaikkaa. Pukinmäen rantapuiston ulkoilureitin varrella löytyy muitakin grillipaikkoja. Grillipaikalle ei valitettavasti saada toivotusti 40 henkilölle istumapaikkoja, vaan se toteutetaan kaupungin linjausten mukaiseksi grillipaikaksi.
40 prosentin asteella on myös Koillisen lähiluonnon puolesta, kukkaniittyjä ja lammikoita täynnä elämää.Hankkeen toteutus jakautuu kahteen osa-alueeseen; 1) Kolmen niittykohteen kehittäminen ja 2) Maarianmaan väliaikainen luonnonmukainen puisto. Toteutukseen valikoitui kolme niittykohdetta; Nummisuutarinpuisto, Alppikylän huipun etelärinne sekä Kurranummi. Savelanpuiston niittyjä kehitetään toisen Omastadi-hankkeen: Lisää puita ja muuta kasvillisuutta, lisää elämää, kautta.
Nummisuutarinpuiston suunnittelualue on nykyisin käyttöniitty, jossa pohditaan hoitotavan muuttamista niityn kehittämiseksi. Niittyalueen läpi on muodostunut epävirallinen kulkureitti, jota vahvistetaan hoitotoimien keinoin. Alppikylän huipun etelärinne on nykyisin käyttöniitty, johon suunnitellaan hoitotapamuutos. Kasvilajisto suunnitellaan paikallista luonnon monimuotoisuutta tukien, eli valitsemalla alueen hyönteislajiston ja erityisesti pölyttäjien kannalta merkittäviä ravintokasveja. Kurranummen puistossa nykyisistä nurmialueista muutetaan hoitoluokitukseltaan niityiksi hiekkakentän viereinen kumpare, hiekkakentän vierellä oleva puustoinen nurmialue sekä lammen ympärys.
Suunnittelutyön toisessa osiossa laaditaan Maarianmaanpuiston toistaiseksi rakentamattoman osan siistimiseen tähtäävä suunnitelma. Puiston rakentamattomaan osaan on muodostunut luonnonmukainen viheralue sammakkolampineen, minkä saavutettavuutta ja viihtyisyyttä parannetaan hankkeen myötä. Puistossa siistitään polkuverkosto pääosin hoitotoimenpiteiden avulla. Harvalukuisten ojien ylityskohtiin on ideoitu yksinkertaiset puiset ns. laiturirakenteet tai pitkospuutyyppiset ratkaisut. Sammakkolammet siivotaan, mutta niiden yhteyteen ei tehdä rakenteita, jotta lammet saisivat olla puistossa mahdollisimman luonnonmukaisena. Puistoon suunnitellaan lisäksi infotaulu, jossa kerrotaan joutomaiden kasvillisuudesta, sammakoista ja hankkeen taustoista.
Suunnittelussa on myös Malmin lentokenttää kiertävän ulkoilureitin olemassa olevien liikunta- ja luontopalveluja parantaminen, lintutornia, sekä penkkejä ja pysäköintipaikkoja. Fallkullan puolen kuntoilupaikkaa laajennetaan ja monipuolistetaan. Tuulipussikukkulan huonokuntoiset välineet sen poistetaan, sillä rinteen alapuolelle on rakenteilla uusi kuntoilupaikka. LIntu-/ näkötorni rakennetaan pääkiitotien varrelle. Ulkoilureitin varteen toteutetaan Helsinki-Huusi. Reitin varrelle sijoitetaan puistopenkkejä ja roska-astioita. Ulkoilureitin ympäristössä on todettu arvokkaita luontokohteita, joten ulkoilu ohjataan rakennetulle reitille, josta voi seurata luonnon monimuotoisuutta.
Kahdenkymmenen prosentin toteutusasteella ovat esivalmistelussa oleva Frisbeegolfratoja ja harjoittelupaikkoja Helsinkiin sekä Vantaanjoen rantaan levähdys- ja oleskelupaikkoja. Kaupunki toteuttaa yhden grillipaikan, useita penkkejä ja roskiksia sekä muutamia piknik pöytäpenkkiyhdistelmiä tämän hankkeen puitteissa Vantaanjoen varteen. Latokartanon liikuntapuistoon on suunnitteila kolme frisbeegolf koria puttaukseen. Sopiva tila löytyi nurmikolta jalkapallokentän ja beachvolley kentän länsipuolella. Toiselle puolelle jää korkea jalkapallokentän pääty aita ja toisella puolella on oja, rajaten alueen. Savelan frisbeegolfpuiston neljä koria uusitaan ja tehdää viisi väylää lisää. Väylille tehdään heittoalustat. Tälle yhteensä yhdeksän väyläiselle radalle löytyy tilaa nurmialueelta, nykyisten korien eteläpuolelta, freestyle radan eteläpuolelta. Kolmas kohde on Puistolaan Koudan kentän lähistölle, jonne saadaan viisi frisbeegolf koria ja heittoalustaa. Läheisellä pellolla, autiotalon vieressä, Suurmetsäntien ja Maamiehenpolun välissä on tilaa ja viereiseen metsään saisi yhden väylän.
Teija Loponen
Eläimiä ei Linnunradan leikkipuistossa ole vuosiin nähty, ensi kesänä ehkä paikalla on taas kanoja.
Kuva Teija Loponen
Edellinen artikkeliTästä ei läpi kävellä
Seuraava artikkeliKirkko ja vanhusten palvelutalo purkuun