Tupakointikielto Kiertotähdentielle

Helsingissä on asetettu parvekkeille tupakointikieltoja monissa taloyhtiöissä.
Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain mukaisen tupakointikiellon Asunto-oy Kiertotähdentie 4:n huoneistoparvekkeille.Päätös on voimassa toistaiseksi. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä. Hakemus saapui viranomaiselle jo 12.8.2022, siinä Asunto-oy Kiertotähdentie 4 haki tupakointikieltoa kaikille huoneistoparvekkeille osoitteessa Kiertotähdentie 2-6. Huoneistojen haltijoita kuultiin tupakkalain pykälän mukaisesti. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen saapui määräaikaan mennessä kaksi kieltoa vastustavaa vastinetta. Vastineissa uskottiin kiellon lisäävän tupakointia sisätiloissa ja sen aiheuttavan hajuhaittoja rappukäytävään sekä naapureille. Tupakansavun ei ajateltu leviävän lasitetuilta parvekkeilta. Tupakointikiellon koettiin myös hankaloittavan elämää muun muassa liikuntarajoitteisten osalta. Asunto-oy Kiertotähdentie 4 omistaa yhdeksän kaksikerroksista kerrostaloa. Ilmanvaihtojärjestelmänä on painovoimainen ilmanvaihto. Rakennusten huoneistoparvekkeet sijaitsevat pystylinjoissa päällekkäin niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta toisille tai korvausilman mukana asuntoihin. Parvekelasitukset eivät myöskään estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle. TL