Vainajien määrä kasvaa vuosi vuodelta

Tuleva vainajatorni muodostaa merkittävän ja näkyvän elementin, joka nousee osin ympäröivää puustoa korkeammalle ja näkyy pitkälle. Havainnekuva Helsingin kaupunki
Malmin hautausmaalle näkyvä vainajatorni
Kalmistotielle aivan Malmin hautausmaan kupeeseen on suunnitteilla Keskitetyt vainajatilat -hanke, joka on yli kymmenen miljoonan euron rakentamishanke. Rakennukseen on suunniteltu viisi samassa tilassa olevaa jäähdytettyä vainajatornia, joihin kuhunkin mahtuu noin 55 vainajaa.
Vainajatornit ovat varastoautomaatiojärjestelmällä toteutettavia, noin 15 metriä korkeita hyllyjärjestelmiä, jossa automaatiolla toimiva hissi kuljettaa vainajia kourujen päällä useassa tasossa oleville hyllyille, ja hyllyltä takaisin maankerrostason käyttöaukoille. Vainajien säilytyslämpötila on pääsääntöisesti +5 astetta, mutta vähäiselle määrälle huonokuntoisia vainajia varataan myös pakastamismahdollisuus erillisissä kylmäkaapeissa. Suurikokoisille vainajille on puolestaan suunniteltu järjestelmään erilliset säilytyspaikat ja sen lisäksi suurikokoiset vainajat voidaan sijoittaa tarvittaessa myös erillisiin kylmähuonetiloihin.
Vuonna 2040 väistöennusteen mukaan Helsingissä on 6317 vainajaa vuodessa. Keskitettyjen vainajatilojen suunnitelmassa varaudutaan myös mahdollisuuteen asentaa yksi vainajatorni lisää, jolloin säilytyspaikkoja olisi tiloissa yhteensä 330 vainajalle. Ulkoalueiden suunnittelussa on varauduttu myös yhteensä kymmenen kylmäkontin sijoitukseen huoltopihan läheisyyteen, mikäli vainajien määrä lisääntyisi nopeasti poikkeustilanteissa. Jos kylmäkontteja alueelle joudutaan tuomaan, voidaan samalla rakentaa konttialuetta palvelevat väliaikaiset aitaus- ja telttakatosalueet. Vainajasäilytyksen lisäksi rakennukseen on suunniteltu kaksi vainajien hyvästelytilaa ja kaksi pesutilaa, jotka tarvittaessa myös toimivat hyvästelytiloina. Vierailijatiloihin tulee oma sisäänkäyntinsä. Vainajasäilytykseen voidaan tuoda vainajia ympäri vuorokauden.
Hanke on kaupungille tarpeellinen, koska kasvavan väestömäärän ja väestön ikääntymisen takia vainajamäärät lisääntyvät. Helsingissä on jatkuvaa puutetta riittävistä vainajien kylmäsäilytystiloista, minkä lisäksi seuraavan 10 vuoden aikana Helsingistä poistuu 120 vainajapaikkaa, muun muassa seniorikeskusten yhteydestä. Keskitettyjen vainajatilojen 275 vainajapaikan myötä Helsingissä on vuonna 2040 yhteensä 452 vainajapaikkaa. Vainajien keskimääräinen säilytysaika kylmiössä on 3 – 4 viikkoa. Vuoden 2021 väestöennusteessa Helsingissä oli 5081 vainajaa vuodessa. Vuonna 2021 Helsingin kaupungilla oli vainajatiloja 298 kappaletta ympäri Helsinkiä. Sairaaloissa on 203 paikkaa, seniorikeskuksissa 73 paikkaa ja seniorisäätiöillä ja palvelutaloissa 22 paikkaa. Tilat eivät ole nykyaikaisia, eikä niissä pystytä suorittamaan vainajien näyttöjä, eri uskontokuntien rituaaleja, eikä säilyttämään entistä suurikokoisempia vainajia. Uusien rakennushankkeiden myötä tiloja poistuu noin 120 kappaletta seuraavan 10 vuoden aikana.
Malmin hautausmaalle johtavaa Kalmistotien tonttia Valittua sijaintia puoltavat hyvät liikenneyhteydet ja keskeinen sijainti ja alueen ymmärrettävyys suhteessa toimintaan. Toiminnallista synergiaetua tuo myös Malmin krematorion läheisyys. Autoliikenteen pääreitti kulkee Malmin eritasoliittymän kautta Tattariharjuntieltä, josta on liittymä Malmin Kalmistotielle. Toissijainen ajoyhteys kulkee Malmin hautausmaan kautta. Malmin Kalmistotien alkupäästä on nykyisin jalankulkuyhteydet Kehän bussipysäkeille. Jalkakäytäviä on esitetty jatkettavaksi alikululta / pysäkeiltä vainajatilojen rakennuksen edustalle ja sieltä edelleen kadun vartta Malmin hautausmaan suuntaan. Rakennuksen käyttöönotto on suunniteltu vuoden 2025 lopulle. Pihasuunnittelun erityisvaatimuksena on viereisen muinaismuistoalueen suojeleminen ja liito-oravapuuston säilyttäminen.
Teija Loponen
Poistuvat vainajatilat: • Suursuon sairaala: 32 paikkaa, poistumassa noin 10 vuoden päästä • Auroran sairaala: 20 paikkaa • Herttoniemen sairaala 12 paikkaa poistumassa noin 10 vuoden päästä • Koskelan sk: 24 paikkaa poistuvat vuonna 2023 • Kivelän sk: 24 paikkaa • Antinkoti: 2 paikkaa • Pakilankoti: 2 paikkaa • Kannelkoti: 2 paikkaa • Mariankoti: 2 paikkaa

Vainajia on olevien säilytystilojen riittämättömyyden takia jouduttu säilyttämään epäkäytännöllisissä väliaikaisissa kylmäkonteissa. Kuvan kontit sijaitsivat Malmin sairaalan takana.
Kuva Teija Loponen
Edellinen artikkeliFaijafutis syntyi hiekkalaatikolla
Seuraava artikkeliTapanila-Albumissa historiaa ja Mosan omaleimaisuutta