Pihlajamäen ostoskeskuksen kaavasta 2 muistutusta ja 6 mielipidettä

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle Pihlajamäen ostoskeskuksen alueeseen liittyvän asemakaavan muutoksen hyväksymistä.
Asemakaavan muutos koskee nykyistä liiketonttia, kahta pysäköintitonttia ja katualueita Pihlajamäen keskustassa. Tavoitteena on uudistaa keskustakorttelia nykyaikaisella liikerakentamisella ja saada alueelle uutta asuntotuotantoa. Katualueiden osalta muutoksia tulee jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien toimivuuteen. Uutta asuntokerrosalaa on 9 200 k-m2 ja asukasmäärän lisäys on arviolta 230 henkeä. Liiketilan määrä vähenee 3 800 k-m2:stä 1 850 k-m2:iin. Kaavamuutosalueella sijainnut ostoskeskuksen laajennusosa on purettu ja sillä on jo rakenteilla uusi myymälärakennus, joka on saanut rakennusluvan nykyisen asemakaavan perusteella. Ostoskeskuksen vanhempi 1960-luvulla rakennettu osa on suojeltu asemakaavalla, eikä se sisälly tähän asemakaavan muutosehdotukseen.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat ensisijaisesti Pihlajamäen suojelutavoiteisiin, liiketilojen huollon sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin. Mielipiteet otettiin huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisrakentamisen kokoa ja rakennusten muotokieltä on pyritty sovittamaan alueen arvokkaaseen ympäristöön. Liiketilojen huoltoon ja liikennejärjestelyihin on kiinnitetty erityistä huomiota ja niiden vaatimat merkinnät on merkitty kaavakarttaan. Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta, joissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Pihlajamäen suojeluarvoihin ja linnuston elinolosuhteisiin. Kaavaehdotuksesta saatiin myös viranomaisten lausuntoja. Niissä esitetyt huomautukset kohdistuivat liikenteen aiheuttamiin ympäristöhäiriöihin, suojelutavoitteisiin sekä teknisen huollon järjestelmiin ja niiden kustannuksiin.
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa hulevesiviemärin siirtämisestä arviolta 25 000 euroa ja katualueiden muutoksista arviolta 150 000 euroa. Kustannuksia aiheutuu myös vesihuollon järjestämisestä uudelle tontille 38017/10, jotka ovat arviolta 120 000 euroa. Kustannukset tarkentuvat yhteistyössä HSY:n kanssa tehtävässä jatkosuunnittelussa. Kaavoitettavan rakennusoikeuden kaupungin maalle sijoittuvan osan arvo on karkeasti arvioiden 3,2 milj. euroa. Teija Loponen
Edellinen artikkeliRuqia Rahmani taekwondon MM-kisoihin
Seuraava artikkeliKaupunkipyöräkausi oli menestys