Tapanilaan uusia pyörätelineitä

Tapanilan aseman pyörätelineet eivät ole nykystandardien mukaisia. Kuva Janina issakainen
Kaupunki on päättänyt hakea Traficomilta valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman toteuttamiseen. Yksi ohjelman kohteista on Tapanilan juna-asema, jossa on tällä hetkellä 90 liityntäpyöräpysäköintipaikkaa. Avustusta haetaan yhteensä yhdeksään väylä- ja liityntäpyöräpysäköintihankkeeseen.
Tapanilassa liityntäpyöräpysäköintipaikkoja on investointiohjelmassa kolme aseman kulkureittien läheisyydessä. Yhteensä Tapanilaa koskevassa ohjelmassa on 142 pyöräpaikkaa ja lisäksi optio 26 lisäpaikalle. Syynä pyöräpysäköinnin parantamiseen on se, että Tapanilan juna-asemalla on noin 1 200 käyttäjää päivittäin ja Tapanilan autoliityntäpysäköinti on poikkeuksetta lähes täynnä, eikä sen kapasiteettia voida lisätä ilman suurempia toimenpiteitä, joten kysyntää kannattaa kaupungin mukaan ohjata liityntäpyöräpysäköinnin pariin.
Tapanilan juna-asemalla on tällä hetkellä 90 liityntäpyöräpysäköintipaikkaa. Nykyiset paikat ovat rengaslukittavia telineitä, eli asemalla ei ole tällä hetkellä yhtäkään nykystandardit täyttävää telinettä. Liityntäpyöräpysäköinnin laatutason nostamiseksi Tapanilan juna-aseman kaikki pyöräpysäköintipaikat on uusittava vastaamaan moderneja laatukriteerejä. Lisäksi pysäköinnin määrää on kasvatettava sekä sen yleisilmettä on parannettava turvallisuuden lisäämiseksi.
Rakennuskohteita asemalla on kolme; Jäkälätien, Fallkullantien ja Sompionpolun kohteet. Jäkälätien kohde, eli yhteensä 48 pyöräpaikkaa + 26 paikan optio, on tarkoitus toteuttaa asemarakennuksen olemassa olevan katoksen alle pääosin kaksikerroksisina telineinä, joissa olisi 7 paikkaa ylä- ja 7 paikkaa alatasolla ja runkolukittavina kaaritelineinä 6 paikkaa. Optiona lisäksi kaaritelineinä 26 paikkaa. Fallkullantien puoleinen kohde 76 pyöräpaikkaa, toteutuisi myös pääosin asemarakennuksen olemassa olevan katoksen alle, johon tulisi runkolukittavia kaaritelineitä 42 paikkaa. Loput 34 uutta pyöräpaikkaa ovat myös kaaritelineitä, mutta ilman katosta. Sompionpolun puoleinen kohde toteutetaan myös asemarakennuksen olemassa olevan katoksen alle, johon sijoitetaan runkolukittavia telineitä 18 pyörälle.
Hankkeen toteutusvaihe käynnistyy kilpailutuksen jälkeen loppuvuodesta 2022 ja tavoite toteutukselle on 31.1.2023 mennessä, kuitenkin viimeistään kesällä 2023.
Teija Loponen
Edellinen artikkeliPohjoisbaana kirvoitti kommentteja
Seuraava artikkeliKenen työ on sinun mieleesi?