Autot ja ruokarekat pois rakentamisen alta Viikissä

Viikissä lähellä Vanhankaupunginlahtea käynnistyy Katariina Saksilaisen kadun ja Pornaistenniemen rakentaminen. Katariina Saksilaisen katua jatketaan Viikinrannan asuinalueen reunalta lähes Matinkaarelle asti.
Samalla kadun jatkeesta tulee pyöräkatu, jolla ajoneuvot ajavat pyöräliikenteen tahdissa. Rakentamiseen liittyy puistoalueen kunnostus, pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden ja yhteyksien parantaminen sekä muunkin liikenteen ja pysäköinnin selkeyttäminen. Työt käynnistyvät ensi viikolla puiden kaadolla rakennettavan katuosuuden varrelta. Myöhemmin alueelle istutetaan kymmeniä uusia puita. Syyskuun lopulla suljetaan Katariina Saksilaisen katu Pornaistenniemen suuntaan murskeella olevalta alueelta. Pysäköintimahdollisuus poistuu rakentamisen ajaksi ja samoin ruokarekat joutuvat poistumaan suljettavalta alueelta. Takaisin ne pääsevät viimeistään ensi kesänä, ruokarekkapaikkoja tulee olemaan kahdeksan. Pysäköintipaikkoja tulee jatkossa olemaan 66 kadun varressa. Pysäköintia ei enää sallita puistoalueilla. Pyöräliikenteen baana tulee kulkemaan ajoradalla muodostaen pyöräkadun. Jalankulkijoiden reitit tulevat viereiselle Pornaistenniemen puistoalueelle. Puistoon ja puistoraittien yhteyteen sijoitetaan roska-astioita ja ruokarekkojen läheisyyteen myös piknik-ryhmiä ja penkkejä. Helsinki-huussi alueelle valmistui jo viime kesänä. Liito-oravan ydinalueelle sijoittuvat leppäsaarekkeet säilyvät jatkossakin. Teija Loponen
Pyöräbaana näkyy kuvassa punaisena väylänä. Havainnekuva Ramboll