Takalantien remontti on kuin Iisakin kirkko

Työmaakoneet ja kaapeliputket kadun reunassa ovat tulleet tutuksi näyksi Takalantiellä.

Takalantien ja sen lähikatujen asukkailta on vaadittu pitkää pinnaa, sillä katualueilla tehtävät korjaustyöt ovat kestäneet jo parisen vuotta. Arvioitu valmistuminen on venähtänyt syksystä 2021 vuoden 2023 loppuun, kahdella vuodella eteenpäin.

-Suurin vaikutus aikatauluun oli se, että meille annetaan raami, jossa työ eri osapuolten mielestä olisi mahdollista toteuttaa. Tähän vaikuttaa myös kaupungin suunniteltu rahan käyttö eri vuosille, joka siis sekin oli raamitettu noin kahdelle vuodelle, kertoo projektinjohtaja Juhani Jaatinen aikataulujen taustoista.

-Suunnittelijoiden tekemässä arviossa työ oli suunniteltu tehtäväksi ainakin kahdella työryhmällä. Vesihuollon rakentamisen yhteydessä oli laskettu, että kaivannon ohi mahtuu kulkemaan autolla. Lisäksi vaaditaan aika tasainen työtahti, jotta noin kahdessa vuodessa homma etenisi. Karkeasti laskettuna viikossa pitäisi saada kuusi metriä valmista katua urakka-alueen ollessa noin 660 metriä. Urakoitsijan kanssa todettiin, että teoriassa olisi mahdollista saada tuo 6 metriä viikossa vesihuoltoa valmiiksi, mutta ihan valmiiseen katuun ei uskottu tuona aikana yllettävän, Jaatinen jatkaa.

-Heti alusta lähtien havaittiin useampi ongelma noin nopeaan toteutukseen. Työt aloitettiin kaapelien ja kaukolämmön siirtotöillä sekä muilla valmistelevilla töillä. Niihin kuului muun muassa  pensasaitoja, kiinteitä aitoja, portteja ja tukimuureja, jotka osoittautuvat työläimmiksi kuin arveltiin. Monen tontin aidat olivat hieman kaupungin puolella.

Jaatisen mukaan suurin syy viiveeseen oli kuitenkin se, että vesihuollon kaivannon ohi ei mahdukaan autolla kuin muutamassa kohdassa. Lisäksi jokainen poikkeava risteys, kuten Moisiontie, Suopursuntie ja Kortesuontie, joudutaan kaivamaan lähes kokonaisuudessaan auki linjojen yhdistämiseksi.

Jälkikäteen on voitu todeta yhden kaivannon etuna se, että nykyinen Takalantien vesijohto on paikoin todella huonossa kunnossa. Vesijohto on hajonnut useita kertoja vain sen takia, että se on kaivettu esiin.

-Myös tonttiliitokset ovat olleet helpompi toteuttaa, kun ne voidaan liittää uuteen linjaan heti kun olemme kohdilla. 

Yksi syy hidastuksiin on myös ollut tonttien pihojen ennallistaminen, sillä joissakin kohdin pihat painuivat kaivantojen vuoksi. Alue on syvää savikkoa. Samoin tonttiliitoksia on jouduttu kuvauttamaan ja korjailemaan normaalia enemmän, koska monen talon liitos on ollut huonossa kunnossa.

-Pohjatutkimuksien tulkinta on mennyt suunnittelussa pieleen, tai tutkimukset otettu vääristä kohdista. Tämä vaikuttaa enemmän kustannuksiin. Moneen kohtaan on jouduttu paaluttamaan jopa kolme kertaa pidempiä paaluja kuin suunnitelmissa on esitetty. Rimpisuontien kohdalla taas kallio on aika korkealla, joten siellä jouduttiin porapaaluttamaan. Tähän oli vaikea saada aliurakoitsijaa, jota  pahimmillaan joutui odottamaan viikkojen ajan, valistaa projektipäällikkö.  

 Jaatisen mukaan urakoitsija esitti aikoinaan, että työ valmistuisi vasta tänä vuonna loppukesästä.

-Minä tein siinä virheen, että halusin laittaa valmistumisen viime vuoden loppuun, koska niin se oli esitetty meidän talousarvioissa ja oli teoriassa mahdollista. Takalantien urakka vaatii kuitenkin tarkkaa työtä, koska alue on todella herkkä painumiselle ja lähes kaikki vesihuolto on jo liian vanhaa.

-Urakan kokonaishinta oli aloittaessa lähes tasan 4 miljoonaa euroa, josta noin 60% on HSY:n kuluja ja noin 38% kaupungin.

Lisäkuluja on nyt tullut suunnitelmien muutoksista, mittauksista, laatumittauksista, tonttien ennallistamisista ja lisäksi viime vuosina teräksen hinnalla on ollut yllättävän iso vaikutus. Paalulaattaan käytetään teräspaaluja, betonilaattaan tulee terästä ja kaivanto pontitetaan teräksellä. Pontit tosin ei ole ”kertakäyttöisiä”, mutta niitäkin joudutaan silloin tällöin uusimaan, huomauttaa Jaatinen.

Lisääntyneet kustannukset ovat olleet noin 900 000 euroa, josta noin 2/3 kaupungin osuutta ja loput HSY:n.

Jaatisen mukaan pahimmat lisäkulujen aiheuttajat ovat nyt takanapäin. Hän on arvioinut, että seuraavalle kahdelle vuodelle lisäkuluja tulisi noin 250 000 – 400 000 euroa. Se on haastavalla työmaalla normaalia keskiarvoa.

Viime kuukausina työmaa on edistynyt hyvin.

-Rimpisuontien kohdalla oli meillä pitkä hidas osuus porapaaluista johtuen, mutta sen jälkeen työtahti on ollut tasaisempaa. Pyrimme saamaan korttelin tai pari täysin valmiiksi tämän vuoden loppuun Suopursuntie – Lähdeniityntie välille. Tavoite on, että ensi talven aikana olisi vesihuolto valmis ja vuoden 2023 kesällä saisimme kadunkin valmiiksi.

Suunnitelmissa on tehdä Rintamasotilaantien pääty (2022-2023), Rahkatie (2022) ja Lähdeniityntie (2023) myös valmiiksi.

-Niissä ei korjata vesihuoltoa, eli ongelmia tullee vähemmän, arvelee kaupunkiympäristön toimialan projektipäällikkö Juhani Jaatinen.

Teija Loponen