Suutarinkylän peruskoulu toimi pilottina Kouluille kehitetty liikuntamalli arkiliikuntaan

Suutarinkylän peruskoulussa lapset saivat piristää Töyrynummen koulurakennuksen piha-aluetta maalauksin. Kuva Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki on kehittänyt kouluille toimintamallin edistämään koululaisten liikkumista ja arkiaktiivisuutta. Tavoitteena on parantaa koulumatkaturvallisuutta, jotta yhä useampi oppilas valitsisi kävelyn tai pyöräilyn päivittäiseksi kulkumuodoksi kouluun.

Suutarinkylän peruskoululla toteutetussa pilottihankkeessa haluttiin muodostaa toimintamalli, jolla saadaan lisättyä kävellen ja pyörällä tehtyjen koulumatkojen houkuttelevuutta. Samalla koulumatkojen  turvallisuutta lisättiin muokkaamalla koulun piha-aluetta ja lähiympäristöä.

Suutarilassa luotua toimintamallia voidaan hyödyntää kaikissa kouluissa soveltamalla sitä tarpeisiin sopivaksi.

Pilottihankkeessa lapsille annettiin mahdollisuus osallistua kouluympäristön muutoksien suunnitteluun. Suutarinkylän peruskoululla Töyrynummentie muutettiin pihakaduksi ja sen varrelle tuotiin istutuksia ja penkkejä. Koulun pihaan tuotiin liikkumiseen ja leikkeihin kannustavia puisia ”luotoja” ja koululaisten kanssa toteutettiin pihalla katumaalauksia. Lisäksi koulujen pihoille lisättiin runkolukittavia pyörätelineitä.

-Lasten mukaan ottaminen kouluympäristön suunnitteluun oli innostava uusi tapa huomioida käyttäjiä suunnittelussa ja näin edistää kävellen ja pyörällä tehtyjen matkojen houkuttelevuutta ja turvallisuutta. Projektin vaikutukset lähiympäristön koettuun viihtyisyyteen ovat rohkaisevia. Jatkossa vastaavien toteutusten kunnianhimotasoa tulisi nostaa entisestään, jolloin edellytykset vaikuttavuudelle ovat varmempia. Seuraavaksi ei muuta, kuin uusi koulu kehiin, kannustaa Helsingin kaupungin pyöräliikenteen koordinaattori ja hankkeen projektipäällikkö Oskari Kaupinmäki.

Helsingin kaupungilla nähdään tärkeäksi kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan enemmän arjessaan. Lasten aktiivinen liikkuminen on nostettu esiin erityisesti Helsingin liikkumisohjelmassa.

-Liikkuminen koulumatkoilla, välitunneilla, arjen asiointimatkoilla tai yhdessä kavereiden ja perheenjäsenten kanssa on tärkeää harrastusten ohella. Liikkuminen tukee terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myös lasten ja nuorten oppimisvalmiuksia ja arjessa jaksamista, mielen hyvinvointia, liikenteen päästöjen vähentämisestä puhumattakaan, toteaa Helsingin liikkumisohjelman projektipäällikkö Minna Paajanen.

Valtaosa yli 10-vuotiaista koululaisista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Näin siitäkin huolimatta, että suurin osa lapsista ja nuorista harrastaa liikuntaa tai urheilua. Maailma on muuttunut olennaisesti suuntaan, jossa luontainen arkiliikkuminen on vähentynyt.

Suutarinkylän peruskoulu valittiin pilottikouluksi Helsingin kaupungin Partnership for Healthy Cities -hankkeeseen. Bloomberg Philanthropies -säätiön tukemaan Partnership for Healthy Cities -verkostoon kuuluu maailmanlaajuisesti 70 kaupunkia ja se toimii yhteistyössä Maailman terveysjärjestö WHO:n sekä terveysjärjestö Vital Strategiesin kanssa.

Helsinki halusi omassa hankkeessaan edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia parantamalla koulumatkaturvallisuutta, kuten kouluympäristön jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita.

Teija Loponen