Koillisessa useita Aarteeni Helsingissä -kohteita

Helsingin kaupunginmuseon Aarteeni Helsingissä -kyselyssä pyydettiin vastaajia nimeämään paikkoja, jotka kuuluvat helsinkiläiseen kulttuuriympäristöön. Näiden joukkoon nousi muun muassa Malmin lentokenttä, Tapanilan ja Puistolan alueet sekä Fallkulla.

Megatrendeiksi aineistossa nousivat historia, luonto ja meri. Yksittäisiä kohteita nimettiin noin 300 ja kyselyyn vastasi kaikkiaan 1072 henkilöä.

Mainintoja saivat muun muassa Senaatintori, Hietalahti, jugend, Suomenlinna sekä kartanot ja kartanopuistot​. Aiemminkin kansalaiskeskustelua herättäneet kohteet nousivat aineistossa voimakkaasti esiin: määrällisesti eniten mainintoja saivat Malmin lentokenttä, Lapinlahti, Kivinokka, Seurasaaren uimala, Stansvik ja Riistavuori​.

Nuoria kohteita ja uusia näkökulmia nousi myös esiin esimerkiksi Aurinkolahden, Siltamäen rantapuiston ja Pitkänsillan puulaitureiden myötä. Arkeologisia kohteita nimettiin vähemmän, mutta Vartiokylän, Patterimäen ja Malmin linnoituskohteet kyllä mainittiin.

Lapsuus ja lapsuusmuistot vilahtelivat monien vastaajien tarinoissa. Niissä palattiin perheiden yhteisiin kokemuksiin, joita oli itse koettu lapsina ja joihin nyt viedään omia lapsia ja lapsenlapsia. Kiintymyssuhde johonkin paikkaan syntyy usein oman asuinhistorian tuloksena.​

Suurpiireittäin Koillinen suurpiiri oli aktiivisin vastausprosentiltaan 20,6. Kakkoseksi nousivat Eteläinen ja Läntinen suurpiiri 16 prosentilla. Ikäluokittain eniten vastaajia oli 50-59 ja 60-69 -vuotiaissa, molemmissa 26,5%.

Usein nimetyissä kohteissa esiintyy Malmin lentoasema, jonka kohdalla perustelut liittyivät sen harvinaisuusarvoon, ilmailu- ja sotahistoriaan sekä  funkisarkkitehtuuriin, mutta myös lapsuusmuistoihin sekä luontoarvoihin.
-Isoisäni kokemaa ja kertomaa: Olin katsomassa pikkupoikana kun lentokoneet pommilastissa nousivat kiitoradalta. Koneet painoivat niin paljon, että suomaa kiitoradan alla ”höllyi” koneiden ottaessa vauhtia lentoon lähtöä varten. Nainen, s. 1974
-Todellinen kulttuurikohde. Olen käynyt siellä lapsesta asti. Upeat ulkoilumaastot ja upea funkismiljöö, ainutlaatuinen maailmassa. Mies, s. 1949
-Koko miljöö huokuu historiaa! On kuin aivan äskettäin kunniakompanja olisi järjestäytymässä vastaanottamaan Marsalkka Mannerheimiä takaisin kotimaahan ja kotimaan multiin. Valvontakomissio, Kuhlmayn Stukat. Koko kentän suunnittelu ja toteutus! Se on kokonaisuus, joka tulee ehdottomasti säilyttää meille ja jälkipolville. Isänikin on suorittanut lupakirjan 60-luvun alussa Malmilla ja hänet on perinteen mukaisesti viskattu altaaseen ensimmäisen yksinlennon jälkeen. Mies, s. 1952

Koillis-Helsinki koettiin myös kokonaisuutena mittavana kulttuuriympäristönä:

-Tapanilan puutalomiljöö on ainutlaatuinen kulttuuriympäristö, ja tarjoaa valtavasti katseltavaa ja ihasteltavaa. Alueella voi tutustua puuarkkitehtuuriin ja puurakentamiseen, sekä puutarhakulttuuriin. Alue on ehdottomasti Koillis-Helsingin helmi, ja itselleni aivan ihana paikka vain käveleskellä ja ihastella. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös ns. Tapanilan Tehtaan viehättävä rustiikkinen teollisuusmiljöö. Myös Suurmetsäntien varrella on viehättäviä jäänteitä maanviljelyskulttuurista hevostiloineen ja niittyineen. Laiholan kaunis talo puutarhoineen kuuluu ehdottomasti kulttuuriympäristöjen joukkoon, ja koska talon kohtalo on vaakalaudalla, tulisi suojelutoimiin ryhtyä pikaisesti. Koillis-Helsingissä on vähän vanhoja rakennuksia, ja varsinkin radanvarren vanhat työväen huvilapalsta-alueet ovat uhattuina, ja rakennuksia puretaan jatkuvasti. Nekin kuuluvat kulttuuriympäristöjen joukkoon, erityisesti nyt kun maankäyttö tiivistyy. Malmilta täytyy mainita arvokkaat Riihenkulman alueet sekä Ruotutorpan asuinalueet. Nainen, s. 1971.

Aarteita kuvailtiin myös näin:

Veljestenpiha 7

-Itse olen viettänyt paikassa aikaani päiväkotilaisena, koululaisena, vanhempana, kyläläisenä ja talkoolaisena. Koulun pihassa olen kuullut monia tarinoita itseäni 20 tai 30 vuotta vanhemmilta ihmisiltä, jotka ovat koulunpihaa pienenä kolunneet. Koulun pihaa on käytetty esimerkiksi sodan aikana armeijan hevosten säilyttämiseen, kun joukkoja koottiin  rintamalle. Mies, s. 1976.

Fallkulla

-Valitsin Fallkullan kartanon alueen, sillä alue on historiallisesti merkittävä, ja alueella voi tutustua helsinkiläisen maatalouskulttuurin historiaan, joka on osittain elävää kotieläintilan vuoksi. Nainen, s. 1971.

Teija Loponen