Luonto- ja virkistysalueita kohennetaan 10 vuoden sisällä

kirkkopuiston_allas
Malmin kirkkopuistossa kaivetaan kasvillisuuden joukosta esiin vanha allas ja sinne asennetaan paikan historiasta kertovia infotauluja. Kuva Janina Issakainen

Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma vuosille 2021−2030 on hyväksytty ohjeellisena noudatettavaksi. Sen myötä muun muassa puistoja tullaan kunnostamaan ja julkisia alueita kehittämään viihtyisämmiksi.

Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelmassa on esitetty seuraavan kymmenen vuoden aikana toteutettavaksi seitsemän hanketta, jotka esitetään priorisointijärjestyksessä.

Longinoja – Vantaanjoki -hankkeessa kehitetään alueen keskeisiä viheralueita sekä virkistyksen että luonnon monimuotoisuuden kannalta. Näin se tulee olemaan olennainen osa alueen viher- ja virkistysverkoston kehittämistä. Hankkeessa parannetaan tienoon kestävää virkistyskäyttöä sekä turvallisuutta.

Malmin kirkkopuiston peruskorjauksessa puiston käyttöä parannetaan ja sekä koettua että todellista turvallisuutta parannetaan. Osin parannus tapahtuu kalusteiden ja varusteiden kunnostamisen ja uusimisen kautta, osin luonnonhoidon toimenpitein. Puiston historiallisia kerrostumia nostetaan esiin sekä hoitotoimenpitein että infotauluin. Kirkkopuiston metsäinen luonne säilytetään samalla kun puiston pääkäytävän ympäristöä siistitään.

Ylä-Malmin torin ja Kaupparaitin peruskorjauksella pyritään nostamaan julkisen ulkotilan laatutasoa vastaamaan kaupunkikuvallista tavoitetilaa.

Ala-Malmin puiston peruskorjauksen tavoitteena on aktivoida puiston toimintoja, tuoda sinne uusia käyttäjiä ja tapahtumia sekä lisätä puiston yleistä viihtyisyyttä ja parantaa sen mainetta asukkaiden keskuudessa. Puiston peruskorjauksen yhteydessä kunnostetaan myös sitä reunustavat kävelyn ja pyöräilyn reitit.

Viheralueiden palveluiden kehittäminen on yksi tärkeistä hankkeista, jonka tavoitteena on vahvistaa Malmin ja Pukinmäen korttelipuistoihin perustuvaa viheralueiden palveluverkostoa. Sen osahankkeet kohdistuvat Anianpellonpuistoon, Jermupuistoon ja Tyynelänpuistoon, Ormusmäelle ja Ormuspellon alueelle, sekä leikkipuisto Unikon alueelle. Hankkeessa puistoalueita kunnostetaan ja niiden nykyistä potentiaalia kasvatetaan, toimintoja lisätään ja parannetaan, ja tuodaan uusia virkistyspalveluita asukkaille.

Suunnitelmiin sisältyy myös Sammalpolun peruskorjaus. Tapanilassa sijaitsevan Sammalpolun peruskorjauksen tavoitteena on nostaa reittiyhteyden laatutaso vastaamaan sen kaupunkikuvallista merkitystä. Tavoitteena on turvallinen, selkeä ja laadukas reittiyhteys Helluntairaitin jatkumoksi Tapanilan asemalle, Sammaltorille.

Listan viimeisenä kohteena on Malminkaaren jalkakäytävän ja pyöräilyväylän kunnostus. Tavoitteena on parantaa yhteyden kaupunkikuvallista ilmettä sekä parantaa sen käytön sujuvuutta ja turvallisuutta. Malminkaarelle tavoitellaan koko matkalle yhtenäistä vehreää ilmettä lisäämällä puita Konsulttikeskuksen kohdan viheralueelle.

Teija Loponen

Puistot kuntoon

Malmin-Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelmassa on kartoitettu alueen puistojen tilannetta:

  • Puimuripuiston istutukset, kiveykset ja puuaita tulisi kunnostaa
  • Anianpellonpuiston leikkipuisto tulisi kunnostaa
  • Aarne Laitakarin puiston yleisilmettä tulisi siistiä
  • Säveltäjänpuiston lentopallokentälle tulisi etsiä uusi käyttötarkoitus
  • Malmin kirkkopuistossa ja Jermupuistossa on tiheän kasvillisuuden harvennustarvetta
  • Taimipuistossa puusto on heikentynyttä ja se on kasvanut liikaa umpeen
Edellinen artikkeliVoimistelijat tähtäävät Tähtiseuraksi
Seuraava artikkeliSunnuntain teemapäivänä esitellään puutarhoja