Ehdokkaat esittäytyvät 5.5.

 1. Mihin asioihin haluaisit vaikuttaa valtuutettuna?
 2. Miksi juuri sinut kannattaisi valita valtuustoon?
 3. Kantasi Malmin lentokenttään?

Jouni Jäntti
Liike Nyt
Suutarila

 1. Haluan edistää kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasumisen rakentamisen lisäämistä. Haluan ettei Helsingin sisääntuloreittejä kavenneta kaupunkibulevardeiksi. Ruuhka- tai tiemaksua ei pidä ottaa käyttöön pelkästään Helsingissä, ei myöskään Espoon, Helsingin ja Vantaan välisessä liikenteessä. Suhtaudun epäilevästi HUS in suunnitelmiin keskittää terveydenhuoltopalvelut suuriin terveys- ja hyvinvointikeskuksiin.
 2. Reiluin pelisäännöin markkinatalous on toimiva tapa kehittää kaupunkia ja yrittäjyys tehokkain tapa toteuttaa kuntalaisten asioita, kunhan toiminnalla on tilaa toimia kannattavasti. Kuntalaisia on arvostettava yksilöinä ja jokaisesta pidettävä huolta. Kaupunkia on rakennettava ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja mielellään sinne, missä lisärakentamisella saadaan alueellisesti suurin hyöty rakennuskantaa tiivistämällä.
 3. Kenttä on ehdottomasti säilytettävä lentokäytössä ja kehitettävä sen ehdoilla muutakin toimintaa kentän alueelle ja sen ympäristöön. Kehittämällä lentotoimintaa alueesta voidaan rakentaa parempi tulolähde kaupungille.

Pihla Miettinen
Heikinlaakso
Liike Nyt

 1.  Kolme tärkeintä kunnallisvaaliteemaani tukevat kulttuurialan osaajia, yrittäjiä ja nuoria. Tyhjiä tiloja tulee tarjota kulttuurialan yrittäjille kohtuuhintaisesti vuokralle. Yrittäjien ja kulttuurialan toimijoiden tukeminen on varmistettava. Kouluväkivaltaan puuttumiseen tarvitaan tiukempia toimenpiteitä ja lainsäädäntöä on tältä osin tarkennettava.
 2. Omaan yli 10 vuoden työkokemuksen tapahtumien tuottamisesta ja projektien läpiviemisestä. Osaan kehittää strategisesti ja mitattavasti toimivia konsepteja. Erinomaisten johtamis-, myynti- ja innovointitaitojeni ansiosta saan eri tahot toimimaan yhteistyössä kustannustehokkaasti. Osaamisestani olisi hyötyä kulttuurialan päätöksiä koskevissa neuvotteluissa. Tuon mielipiteeni esiin ja seison päätöksieni takana. Haluan osallistaa ja kuunnella kuntalaisia aloitteiden teossa.
 3. Olen kasvanut Malmin lentokentän ympäristössä. Se on pieneksi kentäksi vilkas, ja sitä kiertää alueen asukkaille tärkeä ulkoilureitti. Olen hiihtänyt lapsena mitalien kiilto silmissä monissa siellä pidetyissä hiihtokisoissa. Lenkkeilen kentän ympäri edelleen viikoittain. Lentokenttä on säilytettävä ja sille on haettava perintökohde- ja suojelustatukset.

Antti Kuronen
Perussuomalaiset
Heikinlaakso

 1. Helsinki on upea kaupunki ja sen tulee olla maailman paras paikka sen asukkaille. Toivon sen nykyisen suunnan muutosta takaisin asukkaita palvelevaksi ja aidosti huomioon ottavaksi julkisten palveluiden tuottajaksi. Me kuntalaiset olemme kaupungin virkakoneistolle asiakkaita ja meille tänne koilliseen, kuten koko Helsingin alueelle, pitää säilyttää terveys-, koulu- ja päiväkotipalvelut asukkaiden lähellä.
 2. Kaikki julkiset palvelut pitää rahoittaa ja ainoa maksaja olemme me itse. Veronkorotukset ovat minulle ehdoton ei ja velalla ei voi loputtomiin jatkaa. Olen erityisesti rakennuttamisen ja sen lopputuloksena syntyneen kiinteistövarallisuuden tehokkaan käytön ja ylläpidon ammattilainen. Helsinki on suuri kiinteistöomistaja ja kun tätä koko elinkaariprosessia tehostetaan kestävän kehityksen suuntaan, lopputulos palvelee meitä kaikkia. Syntyneillä eurosäästöillä maksetaan kaikki palvelumme ilman, että kukaan joka niitä käyttää ja tarvitsee, joutuu leikkausten kohteeksi.
 3. Ehdoton ei asuntorakentamiseen. Maaperä on rakentamiseen äärimmäisen kallista ja sille rakentaminen on meille veronmaksajille aivan liian kallis saavutettavaan hyötyyn nähden.

Marko Ollila
SDP
Tapaninvainio

 1. Haluan, että Helsingissä kuuluu myös tavallisen työntekijän ääni. Mielestäni kaikilla pitäisi olla mahdollisuus ja varaa asua täällä stadissa. Isänä koen myös tärkeäksi lapset ja heidän hyvinvointinsa edellytykset. Koulutus ja nuorten harrastusmahdollisuudet sekä nuorten mielenterveyspalvelut tulee järjestää niin, että kaikilla on tasavertaiset osallistumisen mahdollisuudet. Maksuton joukkoliikenne pitää saada tulevaisuuden Helsinkiin, jotta ilmastonmuutosta hidastettaisiin.
 2. Minut kannattaa valita valtuustoon, jotta siellä kuuluu myös Koillis-helsinkiläisen ääni ja saamme tätä aluetta kehitettyä muiden alueiden mukana. Valtuustoon pitää saada myös tavallisia työntekijöitä päättämään meidän kaikkien asioista.
 3. Malmin lentokenttä pitäisi pystyä palauttamaan normaalikäyttöön, mutta jos ei tämä ole enää mahdollista, niin nykyluonto sen ympärillä tulee säilyttää. Samoin kentän ympärillä olevat liikuntamahdollisuudet tulee säilyttää, sekä kehittää vielä paremmaksi ja monipuoleisemmaksi.

Virva Lehto
Keskusta
Puistola

 1. Valtuutettuna pyrin siihen, että Helsinki on elävä kaupunki joka puolella – myös meillä Koillis-Helsingissä. Lisäksi pyrin vaikuttamaan siihen, että asukkaiden palvelut säilyvät lähellä asukkaita ja asiointimatkat olisivat inhimilliset. Luonto ja vihreys tulee olla kaikkia lähellä.
 2. Olen aktiivinen puistolalainen ja pyrin vaikuttamaan alueen asukkaiden asioihin siten, että alue säilyy elinvoimaisena ja houkuttelevana sekä vehreänä.
 3. Malmin lentokenttä tulee palauttaa ilmailukäyttöön, eikä sitä pidä rakentaa täyteen asuntoja. Aluetta pitää kehittää ilmailukäyttöä, ulkoilua ja ihmisten viihtyvyyttä varten. Malmin kentän luontoarvot tulee huomioida kokonaisuudessaan.

Anna Karhumaa
Keskusta
Alppikylä

 1. Olen 36- vuotias perheenäiti & opettaja Alppikylästä. Koillis-Helsingin asiat tuntuvat tärkeiltä, ja olen toiminut asuinalueeni asukasyhdistys Pro Alppikylä ry:n puheenjohtajana perustamisesta saakka. Haluan että jokaisella eri-ikäisellä helsinkiläisellä on hyvät edellytykset elämään&sujuvaan arkeen lähipalveluiden kautta. Tavoitteeni on toimia erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäjänä, laadukkaan oppimisen puolustajana ja eriarvoisuuden vähentäjänä. Puolustan jokaisen helsinkiläisen oikeutta lähiluontoon. Haluan, että Koillis-Helsingin ääni kuuluu päätöksenteossa!
 2. Olen asioihin paneutuva, aikaansaava & helposti lähestyttävä vaikuttaja. Olen luottamustoimieni kautta huomannut, että pidän yhteisten päätösten tekemisestä ja ratkaisujen etsimisestä, energisoidun erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta ja asioihin vaikuttamisesta.
 3. Olen Malmin kentän säilyttämisen puolella. Olen allekirjoittanut www.malmivaalit.fi sitoumuksen & sitoudun siihen, että edistän kuntavaaliehdokkaana mahdollisuuksieni mukaan Malmin kentän säilymistä.

Arzu Caydam-Lehtonen
SDP
Puistola

 1. Valtuutettuna haluan vaikuttaa lapsi-, vammais- ja omaishoitajaperheiden asioihin, lähipalveluihin, varhaiskasvatus- ja koulutusasioihin, liikunta- ja kulttuuripalveluihin, työssä jaksamiseen ja työllistymiseen, yhdenvertaisuuteen, oikeudenmukaisuuteen sekä esteettömyyteen ja saavutettavuuteen.
 2. Olen toiminut kaupungin luottamustoimessa 2013 alkaen, vaikutan läpi hallintokuntien ja toimialojen. Kaupungin organisaatio ja virkahenkilöt ovat tulleet tutuiksi. Minulla on laaja verkosto niin Helsingin sisällä kuin yli kuntarajojen. Olen yhteistyökykyinen ja tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Yhteistyötä teen yli kunta- ja puoluerajojen. Ajattelen asioita laajasti ja monelta kantilta. Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus ovat sydämelläni.
 3. Olen Malmin lentokentän säilyttämisen kannalla. Monet ilmailualan ammattilaiset, kuten lentäjät, ovat saaneet osan koulutuksestaan Malmin lentokentällä. Vuonna 2016 kirjoitin oman kannanoton kaupungin yleiskaavaehdotukseen. Nostin esille mm. Malmin lentokentän historiallisuuden. Jo olemassa olevia luonnonniittyjä ei tule tuhota rakentamalla uutta niittyä. Luontoarvoja tulee arvostaa myös Koillis-Helsingissä.

Joona Turtiainen
Kokoomus
Pukinmäki

 1. Useimmille ehdokkaille tärkeiden viihtyisyyden, elinvoiman, sujuvan arjen ja turvallisuuden lisäksi omia tavoitteitani on viedä Helsingin energiakäänne läpi kestävällä tavalla, lisätä asuntotarjontaa ja siten vauhdittaa taloutta, houkutella Helsinkiin uusia kasvavia yrityksiä hoitamaan kiertotaloutta ja ilmastonmuutoksen haasteita, sekä panostaa sähköautojen latauspisteiden, pyörätieverkon ja julkisen liikenteen kehittämisellä liikkumisen muutokseen.
 2. Olen energia- ja ilmastopolitiikan parissa työskentelevä DI ja minulla on verkostot valtakunnan ja EU-politiikan parissa. Olen saanut vertailukohtia kaupungin kehittämiseen asuessani Göteborgissa, Tukholmassa ja Brysselissä. Olen kahden pienen pojan isä ja haluan kehittää Helsinkiä kestävästi tuleville sukupolville.
 3. Olisin rakentanut asunnot mieluummin lähemmäs keskustaa ja säästänyt lentokentän. En kuitenkaan kannata päätöksen avaamista enää tässä vaiheessa. Jatkossa luontopaikat on syytä säästää ja rakentaa asuntoja tiiviisti siellä missä rakennetaan.

Tuulikki Vuorinen
KD, sitoutumaton
Tapanila

 1. Minulle tärkeitä asioita ovat lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy sekä ikäihmisten hyvä hoito ja huolenpito. Mielestäni laadukas koulutus ja varhaiskasvatus ovat investointi tulevaisuuteen. Arvostan luonnon läheisyyttä, joka tarkoittaa kaavoituksessa väljyyttä ja vihreyttä.
 2. Olen syntyperäinen koillishelsinkiläinen, kolmen nuoren äiti, toimin kolmatta kautta varavaltuutettuna ja työskentelen sosiaali- ja terveysalalla lehtorina. Olen halukas jatkamaan työtä sen eteen, että myös tulevaisuudessa kotikaupunkimme on hyvä paikka asua ja elää, jossa pidetään huolta ja kannetaan vastuuta jokaisesta yhteistyössä yli puoluerajojen ja sektoreiden asukkaita kuunnellen
 3. Asuinalueen lähiluonnon hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomia. Mielestäni kaupunginosien omaleimaisuus tulee huomioida nykyistä paremmin, kuten kulttuurisesti arvokas Malmin lentokenttä ja sen toiminnan säilyttäminen myös tuleville sukupolville. Ajattelen, että kenttä on myös turvallisuustekijä, jonka arvo tulee tunnustaa.
Edellinen artikkeliSiltamäen ostoskeskuksen kortteliin korkeita kerrostaloja
Seuraava artikkeliVantaan Energian hanke herättää huolta Puistolassa