Paalutus voi ottaa päähän ja korviin

Peab Oy valmistautuu Kehä I:n ja Malminkaaren kulmassa kolme kuukautta kestäviin paalutustöihin, joista voi aiheutua välillä kovaakin meluhaittaa ympäristöön. Melulle voi altistua etenkin Pukinmäen juna-asemalla, lähipizzeriassa ja työmaata ympäröivissä asuinrakennuksissa.

Tontilla ollut huoltoasema on pilkottu kesän aikana maan tasalle. Tilalle on tarkoitus tehdä huomattavasti suurempi liiketila, josta löytyy S-market, varasto- ja muun palvelualan tilaa.

Peab Oy on ilmoittanut Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikön päällikölle, että Malminkaari 2:ssa työskennellään paalutuskoneella 2.9.2019 – 29.11.2019 välisenä aikana. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä, johon paalutustyö luetaan, tehdään arkisin kello 7.00-18.00 välillä.

Kaupunki on hyväksynyt ilmoituksen tietyin ehdoin. Niiden mukaan lähistön taloyhtiöiden porraskäytäviin ja muihin kiinteistöihin sadan metrin säteellä on jaettava työmaatiedote työajoista ja urakoitsijan ja tilaajan yhteystiedot viikko ennen töiden alkua.

Työmaalla pitää olla pölyntorjuntalaitteisto. Pois kuljetettavat kuormat pitää peittää tai kastella. Kadulle leviävä maa-aines on pestävä pois pölyämisen estämiseksi.

Siirrettävästä polttoainesäiliöstä ei saa päästä vahinkotilanteissa polttoainetta maaperään tai viemäriin.

Työmaalta poistettavat vedet eivät saa aiheuttaa vesistön tai ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa esimerkiksi viemäreille, kaivoille, pumpuille, kaduille tai puistoille. Työmaavesiä ei saa johtaa yleiseen jätevesiviemäriin sopimatta asiaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän kanssa.

Pirjo Pihlajamaa