Maatullin ala-aste korjauskierteessä

Maatullin ala-asteen koulurakennusta Kimnaasipolku 5:ssä on korjattu kesän aikana ja korjauksia viimeistellään yhä pääosin talon ulkopuolella. Sisäilmaongelmaa yritettiin saada kuntoon jo vuosi sitten.

Maatullin ala-asteen sisäilmaoireilusta tuli ilmoituksia keväällä, minkä seurauksena kaupunki käynnisti tutkimukset ja korjaustyöt koulussa. Kesällä koulurakennuksen ilmanvaihtoa korjattiin, jotta se paranisi ja ilmavuodot rakennuksen rakenteiden kautta sisäilmaan vähenisivät. Kesällä korjattiin myös talvella havaittuja paikallisia kosteusvaurioita.

Kesällä tehdyssä kuntotutkimuksessa otettiin ulkoseinäeristeistä ja ikkunoista yli 40 mikrobinäytettä eri puolilta rakennusta. Näytteistä valtaosa oli puhtaita.

Neljässä ikkunassa todettiin mikrobikasvua kohdissa, joissa ikkunapellitys oli kallistunut sisäänpäin. Mikrobikasvun syynä ovat todennäköisesti kallistusvirheestä aiheutuneet vesivuodot. Kallistukset korjattiin kesällä ja ikkunapielien vaurioituneet materiaalit korjataan myöhemmin.

Ulkoseinäeristeiden tutkimusten yhteydessä todettiin seinärakenteen sisällä mikrobivaurioon viittaavaa hajua. Hajun lähde ei selvinnyt tutkimuksessa, joten kaupunki teettää jatkotutkimuksen ongelman laajuuden ja korjaustavan selvittämiseksi.

Tutkimuksessa otettiin lisäksi näytteitä kuuden luokan lattiamatoista. Viidessä näytteessä kemiallisten orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet olivat kohonneet, mikä viittaa maton hapertumiseen. Kohonneiden pitoisuuksien vaikutusta sisäilmaan tutkitaan elokuun aikana.

Kaupunki sai tällä viikolla alustavaa tietoa viimeisteltävinä olevista tutkimuksista Sitowise Oy:ltä. Vanhemmille esiteltiin alustavia tutkimustuloksia kuluvan viikon maanantaina.

Tulosten perusteella koulussa tulee tehdä jatkotutkimuksia ja laajempia korjauksia. Korjausten laajuus selviää, kun kaikki tutkimukset syksyn aikana valmistuvat.

Kaupunki on jo alkanut selvittää erilaisia vaihtoehtoisia korjaamista ja väistötiloja koskevia ratkaisuja nopeuttaakseen päätöksentekoa ja toimenpiteiden aloittamista. Korjausten toteuttaminen edellyttää vähintään osittaisia väistötiloja.

Toiminta koulussa jatkuu toistaiseksi normaalisti. Sisäilmaa seurataan tiloihin asennettujen olosuhdemittareiden avulla ja luokkahuoneisiin on tilattu ilmanpuhdistimia.

Jatkotutkimuksen tuloksista sekä korjausten aikataulusta ja laajuudesta tiedotetaan tutkimuksen ja korjaussuunnitelmien valmistuttua viimeistään lokakuussa.

Maatullin ala-asteen vuonna 1980 rakennettu koulurakennus on peruskorjausiässä, ja se on päätetty korvata uudisrakennuksella. Uuden koulun rakentaminen alkaa tämänhetkisen aikataulun mukaan vuonna 2022.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliLeffaan Malmin hautausmaalla
Seuraava artikkeliVaraskoplan jäsen tunkeutui 89-vuotiaan miehen kotiin Suutarilassa