Koillisessa yli 100 hehtaaria suojelun arvoisia metsäalueita

viikki metsät
Viikissä löytyy runsaasti erityisiä luontoarvoja omaavia metsiä. KUVA TEIJA LOPONEN

Luonnonsuojelujärjestöt ovat keränneet tietoja Helsingin alueen suojelullisesti arvokkaista metsäalueista. Helsingin oloissa laajoja yli 20 hehtaarin metsäisiä virkistys- ja luontoalueita löytyy Tattarisuolta, Suutarilasta ja Pihlajamäestä. Pieniä metsäalueita on runsaasti Viikissä.

Viiden luontojärjestön tekemä tiedonkeruu on valmistunut ja aineistot sekä niihin liittyvä aloite on toimitettu Helsingin kaupungille sekä valtuutetuille.
Kaupungille jätettyyn aloitteeseen sisältyy joukko kaupungin eri virastoille esitettäviä suojelu- ja turvaamistoimenpiteitä.
Luontojärjestöt esittävät, että sekä arvometsät että laajemmat luonto- ja virkistysalueet turvataan säilyttävillä ja suojelevilla kaavamerkinnöillä Helsingin uudessa yleiskaavassa. Näitä alueita hoidettaessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ja sen kehittymisen tukemiseen.
Aloitteessa ovat mukana Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa, Luonto-Liitto, Luonto -Liiton Uudenmaan piiri sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.

Toinen hankkeen pääkoordinaattoreista, Olli Manninen Luonto-Liitosta toivoo, että aineistoilla olisi erityistä vaikutusta työn alla olevaan yleiskaavaan.
Manninen huomauttaa, että luontaiset metsä- ja ranta-alueet ovat olennainen osa Helsingin identiteettiä ja lisäävät asukkaiden viihtymistä.
-Luontoalueiden säilyttäminen ei ole ristiriidassa Helsingin kaupungin väestötavoitteen kanssa. Mitään todellista pakkoa rakentaa arvokkaille luonto- ja virkistysalueille ei ole. Kestävämpiä ratkaisuja löytyy muun muassa jo rakennettujen alueiden aidosta tiivistämisestä, korkeammasta rakentamisesta, liikenneväylien varsien ja teollisuusalueiden tehokkaammasta käyttöönotosta sekä siitä, että lopultakin luovutaan pientalojen levittämisestä säilyneille virkistysalueille.
Luontojärjestöjen tekemästä esityksestä löytyy runsaasti sopivia kohteita myös lakisääteisiksi suojelualueiksi sekä Helsingin metsäisten suojelualueiden verkostoon, joka on valtuustoaloitteen pohjalta päätetty toteuttaa.

Teija Loponen

Erityisiä luontoarvoja omaavat metsät

 • Sinimetsä, Pukinmäki 2 ha
 • Hallainvuori, Viikki 48 ha
 • Tattariharjun metsä, Ala-Malmi 17 ha
 • Kääpätien metsä, Puistola 13 ha
 • Kalteentien metsä, Jakomäki 19 ha
 • Pornaistenniemi, Viikki 9 ha
 • Kuusiluoto, Viikki 3 ha
 • Mäyrämetsä, Viikki 6 ha
 • Törmäkujan metsä, Puistola 2 ha
 • Tattarisuon pohjoisosa 5 ha
 • Tattarisuon eteläosa 10 ha
 • Tattarisuon länsiosa 7 ha
 • Hyttitien metsät, Tattarisuo 4 ha
 • Pikkukosken itärinne, Viikinmäki 3 ha
 • Pukinmäen rantapuisto 2 ha
 • Hakalanniemen rannat, Viikki 4 ha
 • Keinumäki, Viikki 4 ha
 • Pallomäki, Suutarila 1 ha
 • Siltalanpuisto, Suutarila 1 ha
 • Pihlajamäen metsät 7 + 5 ha
 • Pihlajamäentien kallio 4 ha