Tagi: kartoitus

Tattarisuolta löytyi hyvin arvokas kääpäalue

Tattarisuon lehtometsä on kääpä- ja orvakkakohteiden kartoituksessa osoittautunut hyvin arvokkaaksi kääpäalueeksi. Sieltä löytyy uhanalaisiksi luokiteltuja korpiludekääpää ja viherkarhikkaa.   Helsingissä selvitettiin vuosina 2018 ja 2019 kääpälajistoa...