Tagi: autotalli

Lentokentän rakennukset toimitilakäyttöön

Malmin lentoaseman lentoterminaalille, lentokonehallille sekä autotallille laaditaan asemakaavan muutos, jossa rakennukset suojellaan ja osoitetaan toimitilakäyttöön. Lentokentän rakennukset suojellaan tulevassa kaavassa kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina...