Avustuksia iäkkäiden kulttuuritoimintaan

Helsinki on myöntämässä rahaa erilaisiin ikäihmisiin kohdistuviin kulttuurihankkeisiin. Yhdessä niistä seniorit saisivat tehdä kukkataidetta hävikkikukista.
Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto on myöntämässä iäkkäiden ihmisten kulttuurintoiminnan edistämiseksi hankerahaa eri toimijoille. Moni hanke kohdistuu myös Koillisen senioreihin.
Koillisessa kulttuurihankerahaa ovat saamassa Teatteriyhdistys Tuike ry, joka saanee teatteritoiminnalle 25 000 euroa hakemansa 35 000 euron sijaan. Tuikkeen ideoiman kuunnelmaprojektin lähtökohtana on kerätä kauhu-, jännitys- tai eroottisia tarinoita ikäihmisiltä ja tuottaa nämä kuunnelmiksi. Projekti kulkee Koillis-Helsingissä palvelutaloon ja seniorikotiin sekä kotona asuvien vanhusten kotiin ja antaa taiteen luomisen mahdollisuuden, omistajuuden omaan taiteeseen ja siihen miltä se näyttää jokaiselle projektiin osallistuvalle ikäihmiselle.
FloweRescue ry:n Kukkia Kaikille toteutetaan todenäköisesti 64 000 eurolla. Hankkeessa hyödynnetään luovaa kukkatoimintaa osallistujien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemisessa. Hanke vie kukkatoiminnan kotona ja hoivalaitoksissa asuvien ikäihmisten saataville. Hankkeessa järjestetään kukkasuunnittelua ja kukkataidetyöpajoja niille, jotka eivät muuten ehkä pääse nauttimaan kukista. Lukuisten kohteiden joukossa ovat Puistolan palvelutalo ja Malmin Asukastalo.
Improvisaatioteatteriyhdistys Stella Polaris ry:n Kultaiset kirjeet Malmilla hanke saanee 40 000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on edelleen kehittää ikääntyneille suunnattua kulttuuritoimintaa, jota se on toteuttanut aiemmin Kannelmäen alueella. Hankkeen ydinajatus on kokoontua ikäihmisten tarinoiden äärelle ja jakaa elämänviisautta ja -kokemusta yhteisöllisesti. Stella Polaris haluaa jalkautua Malmin alueelle, ja jatkaa erilaisten työpajamenetelmien kehittämistä sekä tuoda uudenlaista toimintaa mukaan hankkeeseen, Tavoitteena on järjestää yhteisöllistä, laadukasta ja aktivoivaa kulttuuritoimintaa Malmin alueella asuville iäkkäille ihmisille sekä nostaa Malmin alueen ikääntyneet ja heidän elämäntarinansa ja -kokemuksensa niille kuuluvaan arvoon ja tehdä ne näkyväksi. Tärkeiden aiheiden äärellä kohdataan käihmiset aidosti ja yhdessä muistellaan, liikututaan ja innostutaan heidän kertomastaan.
Kapsäkki Osuuskunta: Juurilauluja -hankkeelle ehdotettu summa on 30 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on tuoda kotona pysyvien ikäihmisten elämään merkityksellisyyttä, luoda iloa tavallisiin arkipäiviin sekä saavuttaa pitkäkestoisia hyvinvointivaikutuksia. Konkreettisesti se tapahtuu ”Juurilaulupartion” tekemien kotikäyntien yhteydessä luoduilla improvisoiduilla lauluilla ja vapaaehtoisten tutustuttamisella ikäihmisten tarinalliseen kohtaamiseen. Yksi yhteistyötahoista on Pihlajamäen asukastalo.
Yhteisö Tanssii ry:n Katso minut kauniiksi hankkeelle on suunniteltu annettavan 65 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on kohdata osallistujat kuunnellen, koskettaen, liikkuen ja ehkä myös liikuttuen. Hankkeessa järjestetään työpajoja sekä yhteisötanssitoimintaa. Toiminnassa yhdistetään tanssia, joogaa, puhetta, valokuvaa, ja musiikkia. Lisäksi osallistujien ehdoilla ja heidän kanssaan luodaan tanssillisia muotokuvia, jotka tallennetaan kamerataiteen keinoin. Uusina lähialueina ovat Tapulikaupunki ja Malmi. TL
Edellinen artikkeliAutot pois työmaalta
Seuraava artikkeliViileydestä viis, mattoja pestään taas